Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieuraad

Wat?

De milieuraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur en bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.
In de milieuraad komen hoofdzakelijk die thema‘s aan bod die betrekking hebben op het milieubeleid van de gemeente.
De milieuraad heeft voornamelijk een adviserende functie.

Samenstelling milieuraad

Statuten milieuraad

www.milieuraad.be