De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 1 mei
donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei
maandag 21 mei

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie - dinsdag 24 april 2018 om 20u

Informatie- en inspiratieavond

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen te plaatsen, om energie te besparen en om de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij het opstellen van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant rijst vaak de vraag of het opportuun is om per gemeente een energiecoöperatie op te richten. Het gemeentebestuur organiseert in dit verband op dinsdag 24 april 2018 een info- en inspiratiemoment. Is het zinvol om een Grimbergse energiecoöperatie op te richten? Of doen we dit beter op niveau van de noordrand? Maar hoe werkt zo'n coöperatie en hoe begin je eraan? Al deze vragen komen aan bod op 24 april.

Tijdens de infoavond wil de gemeente in eerste instantie geïnteresseerde Grimbergenaren samenbrengen rond niet-particuliere collectieve duurzame energieprojecten en meer achtergrondinfo verschaffen rond energiecoöperaties. Tijdens een volgende stap bekijken we samen op welke manier we in Grimbergen (en omstreken) de energietransitie kunnen versnellen.

Via ondersteuning vanuit de provincie begeleidt de gemeente de geïnteresseerde inwoners op weg naar een volwaardige energiecoöperatie (over de gemeentegrenzen heen). Wanneer de oprichting van een intergemeentelijke burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we hoe de gemeente via bestaande burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met de Grimbergenaren kan realiseren.

Dit initiatief is één van de acties van het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, een project van 3WPlus en de provincie Vlaams-Brabant om de CO2-uitstoot in de noordrand tegen 2020 met 20% terug te dringen.

Waar en wanneer? dinsdag 24 april 2018 om 20u (raadzaal gemeentehuis)

Inschrijven: Niet verplicht, maar wel wenselijk. Via e-loket > Leefmilieu > Inschrijving infoavond energiecoöperatie

Meer informatie: Dienst leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02/260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).

Gratis infosessie energiezuinig ventileren - donderdag 3 mei 2018 om 19.30 uur

Voor een gezond binnenklimaat, voor de bewoners en de constructie, is ventileren een noodzaak.

In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types (systeem A, C en D) komen aan bod. De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je leert de afweging te maken tussen de verschillende systemen. Je krijgt ook antwoord op vragen zoals: 'Wat doe je met je dampkap?, Hoe ventileer je de kelder of zolder?'.

De gemeente Grimbergen, in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Archeduc, nodigen je van harte uit voor deze infosessie op donderdag 3 mei 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze organisatie krijgt steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Interesse? Deelname is gratis. Inschrijven kan via www.archeduc.be, via het telefoonnummer 02 454 54 01 of per mail naar info@archeduc.be.

Meer informatie: Dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02/260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).

Provinciale groepsaankopen breiden uit

Dankzij de provinciale groepsaankopen plaatsten al zo'n 500 gezinnen zonnepanelen of dakisolatie. En dat voor een scherpe, maar correcte prijs. In 2018 breidt de provincie deze groepsaankopen verder uit.

Vanaf 16 april 2018 kan je als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen. Naast de nieuwe groepsaankopen kan je nog steeds inschrijven voor dakisolatie of zonnepanelen.

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
Samen met vier lokale partners, IGO, Pajopower, 3Wplus en de Kringwinkel Hageland selecteerde de provincie enkele aannemers. Ze kregen hierbij steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Op die manier zetten we een kwalitatieve uitvoering en correcte prijs voorop. Door te werken met lokale aannemers en installateurs steunen we ook de lokale economie.
Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is dus drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Ik ben overtuigd
Ben je overtuigd van de groepsaankopen? Schrijf je dan snel in en maak vrijblijvend een afspraak met één van de geselecteerde aannemers.
Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie? Kom dan naar een infoavond in de gemeente. Je krijgt er meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met de aannemers en installateurs.
De infoavond over isolatie (dak-, zoldervloer- en (spouw)muurisolatie en ramen) vindt plaats op 7 juni 2018 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

Inschrijven voor de infoavond: www.grimbergen.be > e-loket > Leefmilieu > infosessie energieke muren.

HOE JE AFVAL CORRECT AANBIEDEN

Hoe je afval aanbiedt, dat maakt voor de veiligheid van de ophalers een groot verschil uit. Voor Intradura en het gemeentebestuur primeert de veiligheid van het Intradura-personeel. Toch vallen er jaarlijks gewonden tijdens de afvalinzameling, door bijvoorbeeld snijwonden. Dat moeten we vermijden! En daar hebben we jouw hulp en correct dichtgemaakte zakken voor nodig!

Goed dichtgemaakt: 1 stevige krop (= handvat)
Laders moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Denk maar aan scherpe voorwerpen. Een zak moet dicht met 1 stevige krop. Zo kan de lader de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de vrachtwagen werpen.

Fout dichtgemaakt: plakband
Sommige zakken zijn overvol gepropt en bovenaan dicht geplakt met plakband. De enige manier om zo‘n zak op te nemen, is door hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer onveilig en onhygiënisch.

Fout dichtgemaakt: half dichtgebonden zak
Een overladen zak die half dichtgebonden wordt, is moeilijk vast te grijpen bovenaan en de kans groot dat afval op de lader of stoep valt. Nogal vuil dus!
Dichtgeplakte zakken worden vanaf 1 april 2018 niet meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan, zoals bij een fout gesorteerde pmd-zak, een sticker gekleefd worden met de boodschap dat deze niet correct is aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen we natuurlijk met plezier wel mee! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Fout dichtgemaakt (zie foto onder)