Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Provinciale groepsaankopen helpen energie te besparen

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug.
Al zo’n 850 gezinnen voerden energetische renovaties uit via de groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen.

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor jouw gemeente lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Interesse?
Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in en maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers. Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

Gratis infoavond
Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie?
Kom vrijblijvend naar de infosessie in jouw gemeente. Je krijgt er meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met de geselecteerde aannemer.

De infoavond vindt plaats op woensdag 3 april 2019 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.

Kyotomobiel telkens één week in drie Grimbergse wijken

Inwoners van Grimbergen kunnen dit voorjaar opnieuw gratis energieadvies bekomen in de Kyotomobiel. Die staat eerst tijdens de week van 4 tot 8 maart aan het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever, waarna de Kyotomobiel van 11 tot 15 maart een centrale plaats krijgt in de Achtbundersstraat. In de week van 18 tot 22 maart is er een plaats voorzien aan de kerk in Humbeek.

Net zoals vorige keer valt de Kyotomobiel vrij te bezoeken op woensdag en vrijdag van 12 tot 15.30 uur, en op donderdag van 15.30 tot 19 uur.

Het concept van de Kyotomobiel is nog niet veranderd. In de opvallende mobilhome zit een energiedeskundige klaar om gratis advies te verlenen over duurzaam wonen en energie besparen. Wie plannen heeft zijn of haar dak, muren, ramen of verwarmingsketel te renoveren, wordt geholpen van a tot z. Bij de woonconsulent op het gemeentehuis kunnen inwoners nadien terecht voor alle mogelijke informatie over onder meer beschikbare premies en subsidies, de voordelige Vlaamse energielening en de groepsaankopen van de provincie.

Het uitvoeren van energierenovaties heeft alleen maar voordelen. De energiefactuur valt lager uit door een verminderd energieverbruk en het wooncomfort en de waarde van de woning neemt toe. De verminderde CO2-uitstoot is ook goed voor de planeet en daarom helpt de aanwezigheid van de Kyotomobiel de gemeente ook met het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Meer info: 0488 55 98 55 of kyotoindewijk@3wplus.be.

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

De gewijzigde tekst kan u hier vinden.

Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7), wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 januari tot en met 13 maart 2019.


Gedurende die tijd liggen de teksten ter inzage. Tijdens het openbaar onderzoek kunt u bezwaren of opmerkingen indienen op de volgende wijze:
- overmaken op plan@ovam.be;
- per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.
Meer informatie kan u vinden op de website www.volvanwater.be

HOE JE AFVAL CORRECT AANBIEDEN

Hoe je afval aanbiedt, dat maakt voor de veiligheid van de ophalers een groot verschil uit. Voor Intradura en het gemeentebestuur primeert de veiligheid van het Intradura-personeel. Toch vallen er jaarlijks gewonden tijdens de afvalinzameling, door bijvoorbeeld snijwonden. Dat moeten we vermijden! En daar hebben we jouw hulp en correct dichtgemaakte zakken voor nodig!

Goed dichtgemaakt: 1 stevige krop (= handvat)
Laders moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Denk maar aan scherpe voorwerpen. Een zak moet dicht met 1 stevige krop. Zo kan de lader de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de vrachtwagen werpen.

Fout dichtgemaakt: plakband
Sommige zakken zijn overvol gepropt en bovenaan dicht geplakt met plakband. De enige manier om zo‘n zak op te nemen, is door hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer onveilig en onhygiënisch.

Fout dichtgemaakt: half dichtgebonden zak
Een overladen zak die half dichtgebonden wordt, is moeilijk vast te grijpen bovenaan en de kans groot dat afval op de lader of stoep valt. Nogal vuil dus!
Dichtgeplakte zakken worden vanaf 1 april 2018 niet meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan, zoals bij een fout gesorteerde pmd-zak, een sticker gekleefd worden met de boodschap dat deze niet correct is aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen we natuurlijk met plezier wel mee! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Fout dichtgemaakt (zie foto onder)