Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Warmtescan: nog enkele plaatsen beschikbaar! Snel inschrijven is de boodschap!


Momenteel zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor een warmtescan, echter zonder advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Indien u dus nog geen concrete verbouwplannen hebt, maar wel wil weten waar in uw woning zich warmteverliezen situeren, dan kan u nog een warmtescan aanvragen.

Hoe verloopt het?
Bij een warmtescan maakt een vrijwilliger een rondgang doorheen de woning met een warmtecamera en brengt zo de warmteverliezen in beeld. Zo krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning. Naast het in beeld brengen van de warmteverliezen wordt ook uw energieverbruik onder de loep genomen. Achteraf ontvangt u een rapport met enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.

Voor de uitvoering van de warmtescan wordt een retributie van € 20 gevraagd. U bent deze retributie echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd.

Bereid u voor
Laat u uw huis doorlichten? Dan vragen we u om voorafgaand (een week vooraf) enkele kleine gegevens te registreren omtrent het energieverbruik (o.m. koelkast, diepvries, boiler, andere installaties, ...). Daartoe stellen we een energiemeter ter beschikking. Daarnaast vragen we ook de gegevens van het energieverbruik (elektriciteit, gas, ...) van de laatste jaren klaar te leggen. Voor of na de rondgang bespreekt u deze verbruiksgegevens met de vrijwilliger. Achteraf ontvangt u van de vrijwilliger een analyserapport. Dit rapport bevat ook enkele foto's van de thermografische camera.

Kent u nog geïnteresseerde verbouwers?
Hebt u vrienden, familie, buren, kennissen, ... die ook hun woning energiezuiniger willen maken? Nodig hen dan ook uit voor de rondgang in uw woning en organiseer een echte 'warming-up homeparty'. Zijn er minstens vijf andere geïnteresseerde verbouwers aanwezig op uw homeparty, dan ontvangt u een waardebon van €25, die u kan gebruiken bij de Grimbergse handelaars.

Interesse?
Inschrijven kan u via het e-loket > grondgebiedzaken > aanvraag warmtescan.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02 260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).

Kleur mee de klimaatkaart vol!

Met de klimaatkaart wil de provincie de Vlaams-Brabanders:
- een overzicht geven van alle initiatieven van gemeenten, bedrijven en organisaties die bijdragen aan de doelstelling van de provincie om klimaatneutraal te worden;
- tonen hoeveel CO2 we daarmee uitsparen.

Vroeger beperkte de klimaatkaart zich tot installaties die hernieuwbare energie produceren, maar daar kwam in september 2017 verandering in met de lancering van de Vlaams-Brabantse klimaatkaart 2.0. De nieuwe digitale klimaatkaart kreeg een fikse uitbreiding. Ze werd interactiever en toont, naast projecten over hernieuwbare energie, nu ook klimaatacties over mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw. Gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen hun klimaatacties kenbaar maken op deze kaart en nagaan hoeveel CO2 hun initiatieven daarmee minder uitstoten.

Wil je dat jouw klimaatproject ook wordt vermeld op de klimaatkaart? Laat het weten op klimaatkaart@vlaamsbrabant.be. Kleur zo mee de klimaatkaart vol!

Kyotomobiel komt terug naar Grimbergen!!

De Kyotomobiel van 3Wplus, het gemeentebestuur en de provincie komt in het voorjaar van 2018 opnieuw naar onze gemeente.

Wat is de Kyotomobiel?
In de Kyotomobiel zit een energiedeskundige klaar om gratis al jouw vragen over energie besparen, isoleren en alternatieve energie te beantwoorden. Voor slechts 40 euro voert die deskundige een gedetailleerde energieaudit van jouw woning uit, gevolgd door een rapport met advies op maat. Om energie-investeringen betaalbaar te houden, geeft de woonconsulent alle nodige informatie over premies, de voordelige Vlaamse energielening, de samenaankoop dak- en zoldervloerisolatie, het leggen van zonnepanelen, ...
De Kyotomobiel past perfect in de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De gemeente probeert er immers samen met de provincie Vlaams-Brabant alles aan te doen om de CO2-uitstoot omlaag te halen. Inwoners kunnen daarin een belangrijke rol spelen, door hun woning bijkomend te isoleren of te kiezen voor alternatieve energie zoals zonnepanelen of warmtepompen.

Wanneer komt hij?
Tussen 22 januari en 9 februari strijkt hij voor een laatste maal neer in volgende wijken:
- 22 januari tot 26 januari: Abtsdal (Koraalstraat);
- 29 januari tot 2 februari: Gaston Devoswijk en Verbrande Brug (parking sporthal Verbrande Brug);
- 5 februari tot 9 februari: Zonneveld (Beukendreef).

Tussen 12 februari en 23 maart strijkt hij voor het eerst neer in volgende wijken:
- 12 februari tot 23 februari: Cultureel Centrum Strombeek;
- 26 februari tot 9 maart: Haneveldlaan (in het straatgedeelte evenwijdig met de Sint-Annalaan);
- 12 maart tot 23 maart: Sint-Rumolduskerk Humbeek.
De Kyotomobiel is vrij toegankelijk op woensdag en vrijdag van 12u tot 15u30 en op donderdag van 15u30 tot 19u.

Meer informatie:
Je kan de projectverantwoordelijke contacteren via kyotoindewijk@3wplus.be of 0488 55 98 55.  

Geniet nog langer van voordelige prijzen dankzij de provinciale groepsaankoop

In het voorjaar van 2017 lanceerde de provincie Vlaams-Brabant, samen met Pajopower, 3Wplus, IGO, De Kringwinkel Hageland en de gemeenten de campagne 'Energieke daken'. Op die manier wil de provincie in samenwerking met de partners de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren.
De sterkte van de groepsaankoop zit in het werken met lokale aannemers. 3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden de aannemers en installateurs voor de regio. Op die manier staat de groepsaankoop garant voor een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging. Bovendien ondersteun je zo ook de lokale economie.
Wegens het succes van de groepsaankoop heeft de organisatie besloten om de huidige voorwaarden van de groepsaankoop te verlengen tot en met 31 maart 2018. Je kan dus nog steeds intekenen en genieten van de vele voordelen. Inschrijven daarvoor doe je via de website www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop. Daar vind je ook alle andere informatie over deze campagne. 

Meer informatie? Neem contact op met Katrien Vervloet of Ine Renson: groepsaankopen@3wplus.be, 02 451 53 84.