Milieuraad

Doelstelling:

De milieuraad draagt bij tot de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het milieu en het landschap van de gemeente. Het helpt het gemeentebestuur bij het uitbouwen van een gemeentelijk milieubeleid. Daarnaast verschaft de milieuraad informatie en sensibiliseert de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden.

 

Hieronder, kan u de statuten van de milieuraad raadplegen alsook het huishoudelijk reglement,goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020, gepubliceerd op 4 december 2020.
Milieuadviesraad statuten 2019 (1).pdf443,1 Kb(pdf)

Huishoudelijk reglement milieuraad (1).pdf296,3 Kb(pdf)

Samenstelling:

Stemgerechtigde leden

Vertegenwoordigers uit:

  • milieu- en natuurverenigingen
  • energie- en burgercoöperaties
  • jachtverenigingen
  • onderwijsinstellingen
  • sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
  • beroepsgroepen en –organisaties o.a. land- en tuinbouwers, die minstens 2 jaar bestaan, in de gemeente gevestigd zijn en er hun activiteiten uitoefenen

Niet stemgerechtigde leden

  • de bevoegde schepenen
  • de gemeentelijke ambtenaren
  • externe deskundigen of waarnemers met betrekking tot het behandelde onderwerp

 

Verslagen

08/12/2020
milieuraad verslag 08 12 2020 .pdf100,2 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

16/09/2020: 
Milieuraad verslag 2020 09 16.pdf504 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

14/01/2020: 
Milieuraad verslag 2020 01 14 installatievergadering DEF.pdf119,5 Kb(pdf)

Bijlagen: zie downloads