Milieuraad

Doelstelling

De milieuraad draagt bij tot de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het milieu en het landschap van de gemeente. Hij helpt het gemeentebestuur bij het uitbouwen van een gemeentelijk milieubeleid. Daarnaast verschaft de milieuraad informatie en sensibiliseert de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden.

Hieronder kan u de statuten van de milieuraad raadplegen alsook het huishoudelijk reglement. Deze werden goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020 en gepubliceerd op 4 december 2020.

Milieuadviesraad statuten 2019443,1 Kb(pdf)

Huishoudelijk reglement milieuraad296,3 Kb(pdf)

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

Vertegenwoordigers uit:

  • milieu- en natuurverenigingen
  • energie- en burgercoöperaties
  • jachtverenigingen
  • onderwijsinstellingen
  • sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
  • beroepsgroepen en –organisaties o.a. land- en tuinbouwers, die minstens 2 jaar bestaan, in de gemeente gevestigd zijn en er hun activiteiten uitoefenen

Niet stemgerechtigde leden

  • de bevoegde schepenen
  • de gemeentelijke ambtenaren
  • externe deskundigen of waarnemers met betrekking tot het behandelde onderwerp

Verslagen

20/09/2023
Milieuraad verslag 20/09/2023636,8 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

14/06/2023
Milieuraad verslag 14/06/2023403 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

19/04/2023
Milieuraad verslag 19/04/2023328,4 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

21/09/2022:
Milieuraad verslag 21/09/2022349,8 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

14/06/2022:
Milieuraad verslag 14/06/2022347,3 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

23/03/2022:
Milieuraad verslag 23/03/2022433,5 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

29/09/2021:
Milieuraad verslag 29/09/2021 357,8 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

29/06/2021:
Milieuraad verslag 29/06/2021369,9 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

29/04/2021:
Milieuraad verslag 29/04/2021426,5 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

24/03/2021:
Milieuraad verslag 24/03/2021380,3 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

08/12/2020:
Milieuraad verslag 08/12/2020100,2 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

16/09/2020: 
Milieuraad verslag 16/09/2020504 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads

14/01/2020: 
Milieuraad verslag 14/01/2020119,5 Kb(pdf)
Bijlagen zie downloads 

Bijlage(n):