Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieuraad


WAT
De milieuraad is een adviesraad bevoegd om de gemeente te adviseren over het milieu-, klimaat-, en natuurbeleid. De milieuraad bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.

Nu er een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, dient ook de milieuraad opnieuw samengesteld te worden. Bent u geïnteresseerd in gemeentelijke milieu-, klimaat- en natuurthema’s en bent u bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan de vergaderingen en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Er wordt gewerkt met diverse werkgroepen volgens thema.

De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Statuten milieuraad

Samenstelling van de milieuraad – goedkeuring GR 24/10/2019 + CBS 14/04/2020
 


Naam

Vertegenwoordigt

Man/Vrouw-verhouding

 
Stemgerechtigde leden

 

 

Natuurverenigingen:

 

 
 1. Dhr. Michiel Callens

michael.callens@gmail.com
 • Voorzitter Natuurpunt Grimbergen
 • effectief lid GECORO voor de milieu en natuurverenigingen vorige en huidige legislatuur

MAN 1
 1. Mevr. Lisette Van Humbeek

lisettevanhumbeeck@hotmail.com
 • Natuurpunt Grimbergen
 • plaatsvervangend lid GECORO voor milieu en natuurverenigingen huidige legislatuur
 • zetelde in de vroegere Lintbosraad

VROUW 1
 1. Mevr. Linda De Wit

dewitlinda@skynet.be
 • Natuurpunt Grimbergen
 • FV Oyenbrugmolen

VROUW 2
 

Milieuvereniging/deskundig

 

 
 1. Mevr. Josephine Overeem

cv@cv.telenet.be
 • vzw Boreas
 • effectief lid in de overlegcommissie Brussels Airport als vertegenwoordiger voor omwonenden

VROUW 3

Beroepsgroepen

 

 
 1. Mevr. Lindsay De Prins

lindsay_deprins@hotmail.com
 • beroepsgroep landbouw
 • plaatsvervangend lid GECORO voor de landbouwers huidige legislatuur
 • vroegere voorzitter landbouwraad

VROUW 4
 1. Mevr. Kristel Andries

kristel.andries2@telenet.be
 • beroepsgroep landbouw
 • zetelde in de vroegere Lintbosraad

VROUW 5

Socioculturele organisaties

 

 
 1. Dhr. Steven De Prins

s.deprins@gmail.com
 • Beigemse Verenigingen
 • lid cultuurraad
 • zetelde in de vroegere Lintbosraad

MAN 2
Deskundigen en/of geïnteresseerde inwoners:

 

 
 1. Mevr. Ria Turcksin

rturcksin@hotmail.com
 • deskundige natuur
 • zetelde in de vroegere Lintbosraad

VROUW 6
 1. Dhr. Marcel De Backer

marcel.debacker@outlook.com
 • deskundige afval en TW
 • voorzitter werkgroepen Afval en Trage wegen, milieuraad vorige legislaturen

MAN 3
 1. Mevr. Karen Van Campenhout

karen.van.campenhout@telenet.be
 
 • deskundige milieu, omgeving en gezondheid

VROUW 7
 1. Dhr. Freddy Van Santfoort

freddy.vansantfoort@gmail.com
 • deskundige VLAREM en klimaat
 • voert als vrijwilliger themografische scans uit in Grimbergen
 • medeoprichter coöperatieve vennootschap Noordlicht (energiecoörperatie)

MAN 4
 1. Mevr. Kathleen Van Dorslaer

kathleenvandorslaer@gmail.com
 
 • deskundige integraal waterbeleid

VROUW 8
 1. Dhr. Tom Bosserez

TomBosserez@hotmail.be
 • deskundige chemie/energie
 • medeoprichter coöperatieve vennootschap Noordlicht (energiecoörperatie)

MAN 5

Scholen en/of gezinnen (collegebeslissing 14/04/2020)

 

 

14. Mevr. Veronique Thielemans
veronique.thielemans@vbs-decirkel.be
 
 • directrice VBS De Cirkel

VROUW 9

15. Dhr. Gérald Bastin
gerald.bastin@telenet.be
 
 • secretaris Gezinsbond Grimbergen en Beigem

MAN 6

Niet-stemgerechtigde leden (vaste kern):

Beleidsdomein(en)

 

Dhr. Yves Verberck, schepen
yves.verberck@grimbergen.be

Leefmilieu, Afvalbeleid, Landbouw, Lokale economie

 

Mevr. Hilde De Stordeur, milieuambtenaar
hilde.de.stordeur@grimbergen.be
 

Leefmilieu/Omgevingsbeleid

 

Dhr. Dirk Gaudeus, handhavingsambtenaar, PZ Grimbergen
Dirk.Gaudeus@police.belgium.eu
 

Handhaving

 

Niet-stemgerechtigde leden (ifv noodzaak):

 

 

Mevr. Jessika Doms, beleidsmedewerker

Omgevingsbeleid, duurzaamheid

 

Dhr. Chris Loncke, beleidsmedewerker

Leefmilieu, omgevingsvergunningen

 

Dhr. Chris Selleslagh, burgemeester

Infrastructuur

 

Dhr. Philip Roosen, schepen

Mobiliteit

 

Dhr. Bart Laeremans, schepen

Omgeving en Wonen

 

Dhr. Jean-Paul Windelen

Dierenwelzijn

 
Dhr. Krist Deleu, diensthoofdGroen (= groen + afval)
   

Verslagen milieuraad

Verslag vergadering 16/09/2020
Bijlage 1 (vergadering 16/09/2020)
Bijlage 2 (vergadering 16/09/2020)
Bijlage 3 (vergadering 16/09/2020)
Bijlage 4 (vergadering 16/09/2020)
Bijlage 5 (vergadering 16/09/2020)


Verslag installatievergadering 14/01/2020
Bijlage ingekleurde jachtpercelen Grimbergen (installatievergadering 14/01/2020)
Bijlage OCMW-percelen (installatievergadering 14/01/2020)