Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieuvergunningen

Wat is een milieuvergunning?

Op 23 februari 2017 werden op Vlaams niveau milieu- en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Daarmee verdwijnen de aparte milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning volledig.
De gemeente Grimbergen zal pas vanaf 1 januari 2018 de omgevingsvergunning toepassen.
Tot en met 31 december 2017 blijven beide vergunningen apart bestaan en zal de oude wetgeving gevolgd worden.
Sinds 23 februari veranderden er wel al enkele zaken. Zo zijn milieuvergunningen aangevraagd na 23 februari 2017 van onbepaalde duur en gebruikt u de nieuwe indelingslijst.

Een milieuververgunning wordt onderverdeeld in drie klassen: klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. 

Klasse 1: Bedrijven die de grootste hinder veroorzaken. Omgevingsaanvraag moet worden ingediend bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
Klasse 2: Bedrijven die minder hinder veroorzaken. Milieuvergunningsaanvraag moet worden ingediend bij het gemeentebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
Klasse 3: Minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteiten enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst

Vlarem-formulier klasse 1 en 2
Vlarem-formulier klasse 3
Vlarem-formulier overname
Vlarem-formulier kleine verandering

handige website: Navigator wetgeving leefmilieu, natuur en energie