Minimale levering aardgas met een budgetmeter - Van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024

Wat?

Een budgetmeter helpt u om uw verbruik van aardgas onder controle te houden. Laadt u uw budgetkaart niet op en hebt u ook het noodkrediet opgebruikt, dan dreigt u geen aardgas meer te hebben. Voor de winterperiode kan u van de Vlaamse overheid, na een sociaal onderzoek, een financiële steun krijgen waarmee u uw aardgasmeter om de 14 dagen kan opladen. Deze steun kan u aanvragen bij het Sociaal Huis.

Wat brengt u mee?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan ook u hierbij helpen:

  • identiteitsbewijs
  • uw rekeninguittreksels
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
  • inkomsten en uitgaven van uw gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.

Voorwaarden en uitzonderingen

Voor het geven van financiële steun om de budgetmeterkaart op te laden, kan het OCMW voorwaarden stellen bijvoorbeeld:

  • schuldbegeleiding en schuldafbouw
  • maatregelen nemen om uw verbruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
  • zomeropladingen doen, zodat u een reserve opbouwt voor de winterperiode.

Komt u in aanmerking voor deze steun, dan kan u voor een bepaald vast bedrag, om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen.

Procedure

Kom persoonlijk langs bij het Sociaal Huis. De informatie die u met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).

Link

https://www.vlaanderen.be/minimale-levering-van-elektriciteit-en-aardgas-voor-wie-een-budgetmeter-heeft

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/de-budgetmeter