Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Afgesloten straten en wegomleidingen

Werken Westvaartdijk Maalbeek brug

In de Westvaartdijk dient de brug over de monding van de Maalbeek gerenoveerd te worden. Hiervoor dient de Westvaartdijk afgesloten te worden tussen de Heidebaan en de Vaartstraat. Een omleidingsroute wordt voorzien langs de Vaartstraat, de Humbeeksesteenweg en de Heidebaan. De vermelde maatregel is van kracht van 24 oktober 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk eind 2017).

Werken Hovenierstraat

Bouwwerken zullen starten op de hoek Hovenierstraat/Singel ter hoogte van de huisnummers 31-35 voor het bouwen van appartementen. Hiervoor dient een snelmontagekraan geplaatst te worden in de Hovenierstraat ter hoogte van de werf. Deze kraan zal geplaatst worden op het voetpad en op de rijbaan. De vermelde maatregel is van kracht vanaf 2 november 2016 tot wanneer de snelmontagekraan wordt afgebroken (vermoedelijk begin mei 2017). 


Werken Meisestraat

Tijdens de uitvoering van de werken is gebleken dat enkel de werken in de Meisestraat kunnen uitgevoerd worden en de werken in de Poststraat dienen uitgesteld te worden. Hierdoor dient ook de verkeersituatie aangepast te worden.
De Meisestraat wordt afgesloten voor alle verkeer kruispunten inbegrepen langs de zijde van de Grimbergsesteenweg, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De Grimbergsesteenweg ter hoogte van de Meisestraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
Op de Grimbergsesteenweg tussen Tramstraat en Meisestraat wordt het verkeer geregeld door middel van het instellen van voorrangsregeling. De vermelde maatregelen zijn van kracht van 9 januari 2017 tot en met het einde van de werken (vermoedelijk 7 april 2017).
 

Meer informatie over wegeniswerken

Meer informatie over specifieke (gemeentelijke) wegeniswerken kan je ook HIER vinden.