Mobiliteitsbrochure ligt in de bus

Even terug viel de mobiliteitsbrochure in de brievenbus. De brochure niet ontvangen?

Op 25 mei 2023 keurde de Grimbergse gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan goed. Nu al zijn de eerste realisaties te zien in het straatbeeld: de fietszones in de Sint-Rumoldusstraat en Dorpsstraat in Humbeek. De komende weken volgen nog heel wat andere ingrepen die de mobiliteit in Grimbergen zullen verbeteren zoals een knip in de Meidoornlaan en de invoering van éénrichtingsverkeer in de Sint-Servaasstraat. Om alle inwoners goed te informeren, viel er op 4 en 5 september een mobiliteitsbrochure in alle Grimbergse brievenbussen. De bedeling hiervan verliep door Bpost. De brochure toch niet ontvangen? Stuur een mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be en we sturen jou een exemplaar op.

Het mobiliteitsplan zorgt op termijn voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen met een duurzaam parkeerbeleid. Verschillende ingrepen zoals de invoering van fietszones, harde ‘knippen’, éénrichtingsverkeer en snelheidscontroles dragen hiertoe bij.

Fietszones in Humbeek     

De eerste twee fietszones in Humbeek zijn een feit. Vanaf 1 september zijn de Dorpstraat en de Sint-Rumoldusstraat een fietszone. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer een fietser niet mag inhalen en er dus steeds achter blijft rijden. Er geldt in een fietszone ook steeds een snelheidsbeperking van 30 km/u. Dit maakt fietsen aangenamer en veiliger. Om deze nieuwe verkeerssituatie duidelijk te maken, voorzien we nog extra sensibilisatie in het straatbeeld. De komende maanden komen er ook fietszones in Beigem, Strombeek-Bever en Grimbergen-centrum.

Harde knip in Meidoornlaan 

Om de fietsroute richting Kapelle-op-den-Bos veiliger te maken, komen er paaltjes in de Meidoornlaan. De knip gebeurt ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat en zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer komende van de achterliggende wijk de Molenstraat niet meer kan inrijden. Dat verkeer kan ontsluiten via de Ter Eikenlaan, de Abelenlaan en de Steeneikstraat.

In oktober volgen dan de knippen in de Beukendreef en de Wezelstraat en begin 2024 die in Strombeek-Bever.

Eénrichtingsverkeer Sint- Servaasstraat 

In de loop van september wordt de Sint-Servaasstraat in het centrum van Grimbergen een éénrichtingsstraat. Hierdoor maken we de kiss & ride van de school Prinsenhof een heel pak veiliger. In het najaar van 2023 komen er ook éénrichtingsstraten in Beigem en in het najaar van 2023 en de winter van 2024 volgen dan de éénrichtingsstraten in Strombeek-Bever en Grimbergen-centrum. Al deze maatregelen op het terrein uitvoeren is voor onze technische diensten een huzarenstuk dat enkele maanden in beslag zal nemen.

Brochure voor alle inwoners 

Het gemeentebestuur vindt het zeer belangrijk dat alle inwoners op de hoogte zijn van het mobiliteitsplan. Daarom valt er op 4 en 5 september een brochure in de bus bij alle Grimbergenaren.

In de brochure leggen we de vier pijlers van het mobiliteitsplan uit en alle acties die we per deelgemeente nemen. Voordat er ergens werken starten, ontvangen de buurtbewoners uiteraard ook steeds een bewonersbrief. Alle info is ook terug te vinden op www.grimbergen.be/mobiliteitsplan-grimbergen.

2023_Mobiliteitsplan_Grimbergen.pdf1,1 Mb(pdf)

Gepubliceerd op maandag 4 sep 2023 om 19.14 u.