Naar een nieuw mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateert van 2015 en smeekt om een update. Daarom werd gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ...). Om dit te realiseren, worden verschillende vormen van participatie voorzien. 

  1. Burgerbevraging
    Tijdens de eerste fase, de voorbereiding, lanceren we een interactieve burgerbevraging waarin we peilen naar de visie van onze inwoners over thema's als leefbaarheid, circulatie en parkeren.

  2. Themaworkshops
    Tijdens de themaworkshops gaan we aan de slag met jullie input en werken we gericht oplossingen uit. Ook in dit stadium doen we beroep op onze inwoners om de uitgewerkte voorstellen tegen het licht te houden. Dat doen we aan de hand van workshops rond de thema's uit de burgerbevraging, zoals leefbaarheid, circulatie en parkeren.

  3. Infomomenten
    Bij het finaliseren van het plan organiseren we infomomenten over de inhoud van het nieuwe mobiliteitsplan. We beantwoorden al jullie vragen en nemen valabele suggesties nog mee in de laatste bijsturingsronde. 

Resultaten burgerbevraging

De eerste fase, de oriëntatiefase, van het mobiliteitsplan is ondertussen afgerond. Tijdens deze fase hebben we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête, die massaal werd ingevuld, was hierbij essentieel. De uitgebreide resultaten van deze enquête kan u terugvinden in het rapport of de oriëntatienota hieronder. 

20220224_Oriëntatienota_Mobiliteitsplan_Grimbergen_output_Enquête.pdf6 Mb(pdf)

Themaworkshops

Met deze input worden de ambities voor het mobiliteitsplan vastgelegd. Tijdens de tweede fase, de synthesefase, zullen er verschillende scenario's worden uitgewerkt om deze ambities te realiseren. Tijdens de participatieavonden in juni toetsen we graag de ideeën voor deze scenario's af met onze inwoners. Om de scenario's zo concreet mogelijk te maken, zullen deze participatieavonden op verschillende locaties plaatsvinden:

- Woensdag 15/06 om 20u: participatietafel Beigem/Humbeek (POC Beigem);

- Donderdag 16/06 om 20u: participatietafel Grimbergen (gemeentehuis Grimbergen); 

- Dinsdag 21/06 om 20u: participatietafel Strombeek (feestzaal Den Douwe). Nog enkele plaatsen vrij! Inschrijven via : Inschrijvingsformulier Participatietafel Strombeek - Den Douwe 21/06

Info huidige mobiliteitsplan

Zolang het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak is, kan u hieronder het huidige mobiliteitsplan raadplegen:

Het mobiliteitsplan van 2012 kan u hier raadplegen.

Beleidsplan_DefinitieveVaststelling.pdf4,3 Mb(pdf)

Het conform verklaard mobiliteitsplan 2015 kan u hieronder raadplegen. Hierin is vooral het deelgebied Strombeek besproken.

Beleidsplan_05.pdf4,9 Mb(pdf)