Naar een nieuw mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateert van 2015 en smeekt om een update. Daarom werd gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ...). Om dit te realiseren, worden verschillende vormen van participatie voorzien. 

  1. Burgerbevraging
    Tijdens de eerste fase, de voorbereiding, lanceren we een interactieve burgerbevraging waarin we peilen naar de visie van onze inwoners over thema's als leefbaarheid, circulatie en parkeren.

  2. Participatietafels
    Tijdens de participatietafels gaan we aan de slag met jullie input en werken we gericht oplossingen uit. Ook in dit stadium doen we beroep op onze inwoners om de uitgewerkte voorstellen tegen het licht te houden. Dat doen we aan de hand van workshops rond de thema's uit de burgerbevraging, zoals leefbaarheid, circulatie en parkeren.

  3. Infomomenten
    Bij het finaliseren van het plan organiseren we infomomenten over de inhoud van het nieuwe mobiliteitsplan. We beantwoorden al jullie vragen en nemen valabele suggesties nog mee in de laatste bijsturingsronde. 

Resultaten burgerbevraging

De eerste fase, de oriëntatiefase, van het mobiliteitsplan is ondertussen afgerond. Tijdens deze fase hebben we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête, die massaal werd ingevuld, was hierbij essentieel. De uitgebreide resultaten van deze enquête kan u terugvinden in het rapport of de oriëntatienota hieronder. 

20220224_Oriëntatienota_Mobiliteitsplan_Grimbergen_output_Enquête.pdf6 Mb(pdf)

Participatietafels

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase (mobiliteitsenquête, bovenlokale plannen, lokale plannen, ...) werden de ambities voor het mobiliteitsplan vastgelegd: 
- een bereikbaar Grimbergen, geconnecteerd in de Vlaamse Rand; 
- een leefbaar Grimbergen; 
- een veilig Grimbergen; 
- een evenwichtig parkeerbeleid.

In de tweede fase, de synthesefase, werkten we verschillende scenario's uit rekening houdende met bovenstaande ambities. 

Tijdens de participatieavonden informeerden we inwoners in eerste instantie over het proces van de opmaak van het mobiliteitsplan, alsook over de eerste conclusies op basis van de input verkregen via de mobiliteitsenquête. Vervolgens gingen we in dialoog met de inwoners om input te verzamelen over de uitgewerkte scenario's: 'Wat zijn de sterke en zwakke punten van de scenario's? Waarvoor moeten we aandacht hebben?'. 

Het studiebureau gaat nu verder aan de slag met deze input om te komen tot een uitgewerkt voorkeursscenario. Het doel is om eind 2022 te landen met een gedragen en goedgekeurd mobiliteitsplan.

Info huidige mobiliteitsplan

Zolang het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak is, kan u hieronder het huidige mobiliteitsplan raadplegen:

Het mobiliteitsplan van 2012 kan u hier raadplegen.

Beleidsplan_DefinitieveVaststelling.pdf4,3 Mb(pdf)

Het conform verklaard mobiliteitsplan 2015 kan u hieronder raadplegen. Hierin is vooral het deelgebied Strombeek besproken.

Beleidsplan_05.pdf4,9 Mb(pdf)