Naar een nieuw mobiliteitsplan

Geef uw mening over mobiliteit in onze gemeente

De mobiliteitsenquête is de eerste stap in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De resultaten zullen de basis vormen voor de verdere fasen. Het is een unieke kans om het nieuwe mobiliteitsplan mee vorm te geven.

Behoort u tot de jeugd? Dan is er een aparte enquête voor u met vragen over uw verplaatsingen van en naar de school en vrije tijd. Dit met dezelfde link.

Hebt u geen PC of tablet? Er ligt een papieren versie voor u klaar aan de balie van het Cultuurcentrum, bibliotheek, Sociaal Huis en gemeentehuis. Na het invullen kan u de enquête daar terug afgeven.

Naar een nieuw mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateert van 2015 en smeekt om een update. Daarom werd gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ....). Om dit te realiseren, worden verschillende vormen van participatie voorzien.

  • Tijdens de eerste fase lanceren we een interactieve burgerbevraging waarin we peilen naar de visie van onze inwoners over thema's als leefbaarheid, circulatie en parkeren.

  • Meer info over de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan en het invullen van de enquête kan via grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan.

 

Info huidige mobiliteitsplan

Zolang het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak is, kan u hieronder het huidige mobiliteitsplan raadplegen:

Het mobiliteitsplan van 2012 kan u hier raadplegen.

Beleidsplan_DefinitieveVaststelling.pdf4,3 Mb(pdf)

Het conform verklaard mobiliteitsplan 2015 kan u hieronder raadplegen. Hierin is vooral het deelgebied Strombeek besproken.

Beleidsplan_05.pdf4,9 Mb(pdf)