Mobiliteitsplan: Beigem

In Beigem was er veel aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes. De ontdubbelling van de Beigemsesteenweg, met als doel het weren van doorgaand verkeer, speelt hierin een belangrijke rol.

  • Ten noorden van de Hof van Obbergenstraat wordt de Beigemsesteenweg een éénrichtingstraat.
  • Ter hoogte van de Gemeentehuisstraat wordt de richting gewisseld om twee afzonderlijke lussen te creëren om de schoolcirculatie van de twee afdelingen van de basisschool 't Mierken uit elkaar te houden. Ten noorden van de Gemeentehuisstraat is de Beigemsesteenweg enkelrichting in de noordelijke richting en ten zuiden van de Gemeentehuisstraat in de zuidelijke richting.
  • We richten éénrichtingstraten in als fietsstraat: de Gemeenthuisstraat, de Molenstraat en de Gustaaf De Dondersstraat.


In het zuidelijke deel van de Beigemsesteenweg (tussen Hof van Obbergenstraat en Meerstraat) behouden we beide rijrichtingen. In Zevensterre komt er wel een knip in het smalle gedeelte van de straat. Zo verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de kerk. 

Op korte termijn breiden we de zone 30 uit naar de Beigemsesteenweg (tussen Kruisstraat en Meerstraat). Ook alle straten tussen de Beigemsesteenweg en de Meerstraat (incl. Gemeenthuisstraat en Obbergenkouter) vallen binnen de zone 30.

Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op de veiligheid van de schoolomgevingen en de leefbaarheid van de Beigemsesteenweg. Mogelijks komt er wel een toename van het verkeer in de Hof van Obbergenstraat en Meerstraat. Daarom gaan we dit goed opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen.

 De wijk Zonneveld is voornamelijk een woonwijk. Straten als de Beukendreef en de Keienberglaan verzamelen het verkeer van deze wijk richting het hoger gelegen weggennet. Maar de straten worden ook gebruikt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer die daar geen bestemming hebben.  De Beukendreef en de Keienberglaan zijn ook nog eens belangrijke fietsverbindingen. We stellen hier verschillende maatregelen voor om het comfort en de veiligheid van de fietsroutes te verbeteren en de leefbaarheid van deze straten te verhogen:

  • Beukendreef: we plaatsen een verkeersfilter ter hoogte van het kruispunt met De Vlasschaardstraat. Hierdoor is doorgaand fietsverkeer mogelijk, maar geen doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer ten zuiden van deze knip zal ontsluiten via de Rijkenhoekstraat richting de N211. We voorzien ook een verkeersfilter in de Wezelstraat om alternatieve sluiproutes tegen te gaan.
  • Beigemveld: we nemen het voorgestelde circulatieplan uit het RUP Beigem integraal op in het mobiliteitsplan.

De bovenstaande maatregelen zullen een positief effect hebben op de leefbaarheid van het Wezenhageveld. Ook de veiligheid op belangrijke fietsroutes doorheen de wijk zal verhogen. De knip in de Beukendreef zal mogelijk de verkeersdruk in de Keienberglaan en de Steenpoeldreef verhogen. We volgen de situatie op, evalueren en sturen indien nodig bij. Beigem.pdf431,2 Kb(pdf)

M2309 1138 Bewonersbrief Wezenhageveld mobiliteitsplan.pdf697 Kb(pdf)