Mobiliteitsplan: Grimbergen-centrum

De inwoners van Grimbergen gaven aan in de bewonersenquête aan dat de verkeersdruk in het centrum hoog is en de fietsruimte beperkt is. De ambitie is om een leefbaar centrum te maken op maat van de voetgangers en fietsers. Door verschillende circulatiemaatregelen en flankerende maatregelen, zoals de invoering van een fietszone, wordt er bijkomende ruimte gegeven aan de fietsers en bewoners.

Centrum Grimbergen

Tijdens de start- en einduren van de scholen is het vaak druk en chaotisch in de schoolomgevingen. Momenteel zijn er aan verschillende scholen al schoolstraten. We onderzoeken voor de overige scholen of een schoolstraat daar een meerwaarde is en hoe die best ingevoerd kunnen worden. Daarnaast worden in het centrum van Grimbergen verschillende straten eenrichtingstraten:

  • De Sint-Servaasstraat wordt enkelrichting (richting zuid). Hierdoor is een kiss & ride mogelijk voor het Prinsenhof.
  • De Lagesteenweg (tussen N202-Brusselsesteenweg en Beiaardlaan) en Speelbroek (tussen Pastoor Woutersstraat en N202-Brusselsesteenweg) worden enkelrichting. Dit zorgt voor een goede schoolcirculatie voor Campus Fenix en de Regenboog. Hiermee worden zoveel mogelijk keerbewegingen en onoverzichtelijke linksafbewegingen vermeden.

We voeren een zone 30 in die alle straten bevat binnen de twee gewestwegen N202 en N211 tot en met de Spaanse Lindebaan. Zo is het duidelijk voor bestuurders die van de gewestwegen komen dat de snelheid in het centrum van Grimbergen beperkt is tot 30 km/u.

Een deel van de zone 30 wordt ook een fietszone. Binnen deze zone blijft de snelheidsbeperking van 30 km/u. gelden én mag gemotoriseerd verkeer de fietsers niet inhalen. Dit verhoogt de zichtbaarheid van de fietser in het centrum én motiveert meer mensen om voor korte verplaatsingen de fiets te nemen. 

De doorstroming van de Vilvoordesteenweg en de Brusselsesteenweg is vooral tijdens de spitsmomenten beperkt ter hoogte van de verkeerslichten. Mogelijks moeten we hier bijkomende oplossingen onderzoeken.

We volgen de impact van alle bovenstaande maatregelen op, evalueren en sturen eventueel bij.

In het kader van "de werken aan de ring" worden momenteel verschillende scenario's onderzocht voor het nieuwe ontwerp van het noordelijke deel van de Ring. Daarnaast starten binnenkort de herstellingswerken aan het viaduct van Vilvoorde. Op korte en lange termijn is er mogelijk bijkomende verkeersdruk op Grimbergs grondgebied. We volgen de impact van deze werken op en indien nodig nemen we bijkomende maatregelen.


Spaanse Lindebaan ,de Merodestraat en Abtsdal

In de Spaanse Lindebaan is er een hoge verkeersdruk ten gevolge van doorgaand gemotoriseerd verkeer. We passen daarom de circulatie aan:

  • op korte termijn behouden we de dubbele richting op het oostelijke deel van de Spaanse Lindebaan.
  • het westelijke deel van de Spaande Lindebaan en de de Merodestraat wordt telkens enkelrichting.


Op die manier blijft de lokale doorgaande verbinding behouden voor gemotoriseerd verkeer en is het mogelijk om van beide zijden (N211 en N202) het centrum te bereiken via de Prinsenstraat. Om dit mogelijk te maken is een heraanleg van het kruispunt de Merodestraat - Brusselsesteenweg nodig. Zo wordt het mogelijk om de de Merodestraat in te rijden zowel uit de noordelijke als zuidelijke richting.

De snelheid in de de Merodestraat, het Abtsdal en de Spaanse Lindebaan wordt beperkt tot 30 km/u. Er komt ook een trajectcontrole voor de Spaanse Lindebaan en de de Merodestraat.

Er komt ook een verbod op zwaar verkeer (+3,5 ton) en dit wordt gehandhaafd door ANPR-camera's in de de Merodestraat en de Spaanse Lindebaan.

We nemen circulatiemaatregelen in Abtsdal om te vermijden dat er een verschuiving is van de verkeersdruk:

  • Diamantstraat en Koraalstraat worden deels eenrichting.
  • Guldendal wordt eenrichting om te vermijden dat deze straat als invalsas richting het centrum gebruikt wordt.


We volgen de aanpassingen op, evalueren en nemen indien nodig extra maatregelen.Grimbergen-centrum.pdf357,6 Kb(pdf)