Mobiliteitsplan: Humbeek

Tijdens de participatieavond in Humbeek was er veel aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes. Daarnaast was er ook vraag naar een beperking van het doorgaand zwaar verkeer.

Om de schoolroute richting Kapelle-op-den-Bos veiliger te maken, komt er een verkeersfilter in de Meidoornlaan. De filter, ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat, zorgt ervoor dat er geen gemotoriseerd verkeer de Molenstraat kan inrijden komende van de achterliggende wijk. Op die manier kunnen de fietsers komende vanuit Beigem vrij doorrijden tot aan de Kruisstraat. Het gemotoriseerd verkeer uit de wijk kan nog steeds de Kruisstraat bereiken via de Ter Eikenlaan, Abelenlaan en de Steeneikstraat. Een trajectcontrole in de Molenstraat zal ook bijdragen tot de verkeersveiligheid op deze schoolroute.

De Sint-Rumoldusstraat en de Dorpstraat worden een fietsstraat. Zo ondersteunen we het lokaal fietsnetwerk en de fietsende jeugd richting basisschool Mozaïek en de sportterreinen.

Mogelijks breiden we de zone 30 verder uit op lange termijn (2030).Humbeek.pdf180,3 Kb(pdf)