Mobiliteitsplan krijgt eerste bijsturing, geen koerswijziging

De uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan in Grimbergen lokt heel wat reacties uit. Gezien aan dit mobiliteitsplan een uitgebreid participatietraject voorafging, roept de gemeente op om het plan een kans te geven en constructief in dialoog te gaan. Daartoe krijgen betrokken inwoners vanaf 16 april de kans via 'Grimbergen Denkt Mee'.


De verkeersknips, het aangepaste eenrichtingsverkeer en de ingevoerde fietszones zijn al enige tijd in voege. Er liepen daarover intussen heel wat berichten binnen bij de gemeente, zowel positieve als negatieve.

Bijsturing

Zoals van bij het begin van dit participatietraject aangekondigd werd, is er zes maanden na de uitrol van het plan een tussentijdse evaluatie voorzien. Een logische termijn binnen dergelijke trajecten, zodat een evaluatie van de reeds genomen maatregelen in Grimbergen-Centrum, Beigem en Humbeek op zijn tijd komt. In Strombeek-Bever startte de uitrol aan het begin van de krokusvakantie, waardoor het tussentijdse evaluatiemoment midden juli was gepland. Een aantal onverwachte en onvoorspelbare verschuivingen in de verkeersstromen zetten echter nu al aan tot bijsturing. Het gemeentebestuur verduidelijkt:

"Het huidige mobiliteitsplan is er gekomen na een uitgebreid participatietraject met betrokken inwoners. Verkeersdeskundigen tekenden het plan mee uit. Elk aspect werd dus grondig afgewogen, maar het is uiteraard pas bij de uitrol dat je echt kan gaan analyseren wat de impact is. Die impact brengen we momenteel in kaart en we kunnen nu al zeggen dat er op korte termijn wordt bijgestuurd en we de knelpunten gaan aanpakken. Maar wat we ook klaar en duidelijk willen zeggen, is dat het mobiliteitsplan niet in zijn geheel wordt teruggedraaid, omdat we nu al positieve effecten ervan zien. Er wordt bijgestuurd tot de doelstellingen bereikt zijn."


De ingevoerde maatregelen zijn in deelgemeente Strombeek-Bever wellicht het meest voelbaar:

"Enerzijds voelt een deel van Strombeek-Bever zich wat ingesloten. Anderzijds verplaatst de sliert aan sluipverkeer zich van de ene kant van Strombeek-Bever naar de andere. Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling en dient te worden bijgestuurd. Daar gaan we mee aan de slag. In het centrum van Strombeek-Bever is de druk van het gemotoriseerd verkeer duidelijk gedaald, hier komen ook heel wat positieve berichten over binnen bij het gemeentebestuur."


Bestuur luistert: vanaf 16 april kan je jouw voorstel kwijt op 'Grimbergen Denkt Mee'

Uit de ontvangen reacties blijkt onder meer dat het sluipverkeer in Strombeek-Bever dus naar een aantal andere straten is verschoven en daartoe wordt actie ondernomen. In diezelfde reacties tonen heel wat inwoners zich echter ook tevreden over de genomen maatregelen. Zij getuigen dat de leefbaarheid – een kernpijler van het plan – in bepaalde delen van Strombeek-Bever nu al sterk verhoogd is. Ook vanuit de andere deelgemeenten zijn de reacties leerzaam.

Het gemeentebestuur reikt de mensen die zich nog niet kunnen vinden in het actuele mobiliteitsplan graag de hand:

"Omdat we vaststellen dat de stroom aan negatieve reacties is terug te brengen tot enkele thema’s, willen we alle argumenten bundelen via ons participatieplatform. Op ‘Grimbergen Denkt Mee’ kan je na de paasvakantie terecht om jouw mening te delen en te onderbouwen. Zo kunnen we samen gericht aan oplossingen werken."

Gepubliceerd op woensdag 27 mrt 2024 om 12.11 u.