Mobiliteitsplan: Strombeek-Bever

De verkeersdruk in het centrum van Strombeek-Bever is hoog en de wandel- en fietsruimte is beperkt. Een deel van de verkeersdruk wordt veroorzaakt door het doorgaand verkeer richting R0, dat geen bestemming heeft in het centrum.


Er zijn drie belangrijke sluiproutes gedetecteerd:

 1. Route 1: via de Oude Mechelsestraat en de Landhuizenlaan
 2. Route 2: via de Grimbergsesteenweg en de Nieuwelaan
 3. Route 3: via de Grimbergsesteenweg en de Strombeeklinde


We willen het centrum verkeersveiliger en stelselmatig verkeersluwer maken. Daarvoor is een goed functionerende Sint-Annalaan en Romeinsesteenweg nodig. We pakken ook het sluipverkeer aan.

We nemen 'basismaatregelen' en 'aanvullende' maatregelen om mogelijke alternatieve sluiproutes tegen te gaan. Die combinatie moet ervoor zorgen dat doorgaand gemotoriseerd verkeer maximaal geweerd wordt uit het centrum van Strombeek-Bever. Voor de noord-zuid-verplaatsingen dient de Sint-Annalaan maximaal benut te worden. Voor de oost-west-bewegingen maken bestuurders gebruik van de R0 of de combinatie van de Antwerpselaan - Sint-Annalaan.

Sluiproutes aanpakken: basismaatregelen

Sluiproute 1: Oude Mechelsestraat - Landhuizenlaan: de sluiproute heeft een sterke link met afrit 7 van de R0 en afrit 2 van de A12. We voorzien daarom in een verkeersknip in de Oude Mechelsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Meisestraat.

Sluiproute 2: Grimbergsesteenweg - Nieuwelaan: de heraanleg van het Gemeenteplein zal het sluipverkeer tegengaan. Doorgaand gemotoriseerd verkeer in de zuidelijke richting (met asverschuiving) blijft mogelijk. In de noordelijke richting zal geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk zijn via de Nieuwelaan en de Grimbergsesteenweg.

Sluiproute 3: Grimbergsesteenweg - Strombeeklinde: dit is een alternatieve sluiproute voor sluiproute 2. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van de Strombeeklinde en rijdt via de Sint-Amandsstraat richting de Grimbergsesteenweg. Dit zorgt hoofdzakelijk voor conflicten en verkeersdruk tijdens de begin- en einduren van de Sint-Jozefsschool.


Sluiproutes aanpakken: aanvullende maatregelen

De basismaatregelen zullen al een grote impact hebben op het doorgaand verkeer via het centrum van Strombeek-Bever. Maar mogelijk zorgen ze enkel voor een verschuiving van het doorgaand verkeer en daarom zijn aanvullende maatregelen nodig.

Op enkele plaatsen worden verkeersknips ingevoerd:

 • We voorzien twee verkeersknips langs de N276-Antwerpselaan: één ter hoogte van de aansluiting met de Beverstraat en één ter hoogte van de aansluiting met de de Villegas de Clercampstraat. Op die plaatsen zal geen doorgang meer mogelijk zijn voor het gemotoriseerd verkeer dat vanuit de N276-Antwerpselaan richting of door centrum Strombeek-Bever rijdt of omgekeerd. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer blijft hier mogelijk.
 • De huidige verkeersknip langs de N276-Antwerpselaan ter hoogte van de aansluiting met de Oude Mechelsestraat blijft behouden. 
 • Er komt een verkeersknip in Treft net na de parkinginrit van het Ibishotel om het doorgaand gemotoriseerd verkeer komende van Brussel of als alternatief voor de Ring te weren.

We nemen circulatiemaatregelen om alternatieve sluiproutes tegen te gaan:

 • Zowel in de Rijkendalstraat (tussen Sint-Amandsstraat en Lakensestraat), de Meisestraat (tussen Grimbergsesteenweg en Van der Nootstraat), de Victor Soensstraat, de Hendrik Drapsstraat, de Rodepoortstraat als in de Koningslosesteenweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:
  • In de Rijkendalstraat (tussen Lakensestraat en Sint-Amandsstraat) wordt het eenrichtingsverkeer zo ingesteld dat er steeds richting Strombeeklinde wordt gereden;
  • In de Meisestraat (tussen Van der Nootstraat en Grimbergsesteenweg) wordt gemotoriseerd verkeer enkel nog toegelaten in de richting van de Grimbergsesteenweg;
  • In de Victor Soensstraat kan enkel in de richting van het Cultuurcentrum gereden worden;
  • In de Hendrik Drapsstraat kan enkel nog richting de de Villegas de Clercampstraat gereden worden;
  • In de Rodepoortstraat kan enkel nog richting Pierebad gereden worden;
  • In de Koningslosesteenweg kan, zoals voorheen reeds het geval was voor het gedeelte tussen de Grotewinkellaan en de Ringlaan, enkel nog richting Lt. Emmerechtsplein gereden worden.

 • Daarnaast wordt de rijrichting in de de Villegas de Clercampstraat, de Jan Mulsstraat en de Schoolstraat omgedraaid om de schoolcirculatie verder te verbeteren. Ook in de Pastorijstraat en de Wemmelsestraat (tussen Verbeytstraat en Victor Soensstraat) wordt de rijrichting omgedraaid:
  • In de de Villegas de Clercampstraat dient gemotoriseerd verkeer voortaan richting Antwerpselaan te rijden;
  • In de Jan Mulsstraat is gemotoriseerd verkeer enkel nog toegelaten rijdend in de richting van het Cultuurcentrum;
  • In de Schoolstraat kan er enkel nog vanuit de de Villegas de Clercampstraat richting de Jan Mulsstraat gereden worden;
  • In de Pastorijstraat dient men verplicht richting Strombeeklinde te rijden;
  • In de Wemmelsestraat (tussen Verbeytstraat en Victor Soensstraat) kan voortaan enkel nog richting Gemeenteplein gereden worden.


Fietszone

We breiden de zone 30 uit naar een groot deel van het centrum van Strombeek-Bever. We richten ze meteen in als een fietszone. Daarin geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen.

Snelheid

Een verdere uitbreiding van de zone 30 blijft op termijn mogelijk (2030).

Werken aan de Ring

De heraanleg van het knooppunt R0 en A12 zal een grote impact hebben op het wegennet in de omgeving van Strombeek-Bever. De impact hiervan op de verbinding tussen Treft en Strombeek-Bever wordt opgevolgd.

Een goede doorstroming van de Romeinsesteenweg is belangrijk voor de leefbaarheid in het centrum van Strombeek-Bever. 

Alle bovenstaande maatregelen worden opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.Mobiliteitsplan Strombeek-Bever.pdf10,6 Mb(pdf)