Samen maken we GRIMBERGEN Mooi!

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen.
Onze gemeente Grimbergen zet hier graag op. Daarom starten we in 2021 met begeleiding en steun van Mooimakers een intensief coachingstraject van 3 jaar.


Onze missie? Het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente verminderen en ons beleid optimaliseren. Mooimakers zorgt niet alleen voor de nodige begeleiding, maar ook voor een subsidie.


Een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid: hoe?

Meten • We meten en monitoren de huidige situatie.
Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? We inventariseren ze, kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en volgen die op.

Plannen • We optimaliseren het veeg- en vuilnisbakkenplan.
We bekijken of de openbare vuilnisbakken optimaal worden ingezet. Zijn er meer nodig? Moeten we vuilnisbakken weghalen of verplaatsen? Welke straten of pleinen moeten meer of net minder geveegd worden?

Doen • We pakken zwerfvuil en sluikstort samen aan.
We nemen de meest vervuilde plekken onder handen en doen er alles aan om de algemene netheid te verbeteren. Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. We werken dus niet alleen samen met het gemeentepersoneel, lokale politie en de intercommunales maar ook met de Grimbergse inwoners, scholen, verenigingen en handelaars, want samen zorgen we voor een propere en veilige omgeving!


Over Mooimakers

Via haar actie ‘de Mooimakers’ roept de Vlaamse Overheid iedereen op om zelf mee te helpen met het proper houden van uw straat of buurt.
Wilt u graag de handen uit de mouwen steken? Ga dan zeker eens kijken op www.mooimakers.be.

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt proactief alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op.

Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn
verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).