Monitoren Ondersteunings Project (MOP)

Het Monitoren Ondersteunings Project (MOP) is opgericht door enkele oud-animatoren van de speelpleinwerking. Vandaag bestaat het MOP uit 8 ervaren animatoren.

Hun doel is animatoren te ondersteunen en te begeleiden in hun activiteiten. Zo organiseren ze bijvoorbeeld een kennismakingsweekend voor jongeren die geïnteresseerd zijn om als animator op het speelplein te staan (Opleidingsweekend). 

Verder staat het MOP in voor het begeleiden en evalueren van stagiairs en animatoren op het speelplein zelf. Samen met de dienst Vrije Tijd zorgen ze voor de globale organisatie van de speelpleinwerking: planning van thema’s, uitstappen, dagelijkse werking...

Daarnaast worden voor de animatoren tal van nevenactiviteiten georganiseerd, zoals het après-weekend, SMOS, BBQ of galabal … 

Wil je het MOP graag contacteren? Dat kan via piereman@hotmail.com.