Mutsaardplein: werken in opdracht van Fluvius op het Mutsaardplein tussen nummer 6 en nummer 32. Werken starten vanaf en tussen 6/05/24 en 24/05/24

In opdracht van Fluvius dienen er werken uitgevoerd te worden op het Mutsaardplein tussen nummer 6 en nummer 32. De werkput is gelegen in het voetpad en een gedeelte van de rijbaan.

Op het Mutsaardplein tussen nummer 6 en nummer 32 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte van en tegenover de werfzone. Een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone.