Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Naamsverandering

Elke persoon die daartoe ernstige redenen heeft, kan een met reden omkleed verzoek indienen of zijn verzoek laten indienen door een wettelijk vertegenwoordiger om van familie- of voornaam te veranderen of voor een bijzondere naamsverandering.
Het schriftelijk verzoek richt u aan FOD Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.