Nachtwinkels

Vergunning voor een nachtwinkel

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²;
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt;
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat.


Vestigingsvergunning

Voor het openen van een nieuwe nachtwinkel moet u een vestigingsvergunning hebben. U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Een vestigingsvergunning kan enkel afgeleverd worden voor zover er zich nog geen gelijkaardige instelling binnen een straal van 1500 meter bevindt.


Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester is verplicht voor het uitbaten van een nachtwinkel. Zonder vestigingsvergunning wordt geen uitbatingsvergunning afgeleverd. Indien een bestaande nachtwinkel door een nieuwe uitbater wordt overgenomen, wordt dit beschouwd als een nieuwe nachtwinkel en is er altijd eerst een vestigingsvergunning vereist.

U dient uw aanvraag voor een uitbatingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen. De vergunning is maximaal 7 jaar geldig en dient op expliciete aanvraag te worden hernieuwd.