Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nationaliteit

De verkrijging van de Belgische nationaliteit kan gebeuren:
- door nationaliteitsverklaring
- door toekenning
- door naturalisatie

De wetgeving inzake Belgische nationaliteit is gewijzigd, vanaf 1 januari 2013 dient er een registratie betaald te worden van 150,00 euro.

Kostprijs
Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” dient er een bedrag van 50 euro/dossier te worden betaald. 


Voorwaarden voor de verklaring zijn:

Artikel 12bis §1,1°
. +18 jaar
. in België geboren
. en hoofdverblijf in België op het ogenblik van de aanvraag
. en wettelijk verblijf sedert de geboorte
 
Artikel 12 bis § 1,2°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
. en bewijs leveren van economische participatie
 
Artikel 12 bis § 1,3°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
. en gehuwd met een Belg en samenwonen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar
. of ouder zijn van een Belgisch kind

Artikel 12 bis § 1,4°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. handicap
. of invaliditeit
. of pensioengerechtigde leeftijd=65 jaar

Artikel 12 bis § 1,5°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 10 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

  
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst burgerlijke stand.