Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Natuurvergunningen

Ondanks de toegenomen aandacht voor de natuur, worden steeds meer dieren en planten zeldzaam in Vlaanderen. Daarnaast schaden bepaalde ingrepen de waterhuishouding of het landschapskarakter.

Voor veel zaken zijn er daarom verplichtingen tot natuurmelding, -vergunning of is er zelfs een verbod opgelegd.

Ieder inwoner dient er bij elke handeling voor te zorgen dat de natuurelementen niet vernietigd worden of dat de schade aan de natuur kan voorkomen of hersteld worden. Dit is de zogenaamde zorgplicht. Het rooien van een hoogstammige bomenrij of het wijzigen van het reliëf in natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied zijn bijvoorbeeld vergunningsplichtig.

Voor bepaalde van deze zaken is een stedenbouwkundige vergunning vereist: vb. rooien van een hoogstammige boom verder dan 15 m van de woning, het aanzienlijk wijzigen van het reliëf,...

Valt u buiten de bepalingen van het natuurdecreet of de wet op de ruimtelijke ordening dan is er nog altijd de gemeentelijk verordening. Deze geldt specifiek voor hoogstammige bomen en knotwilgen die ontsnappen aan de bepalingen van het natuurdecreet of de wet op de ruimtelijke ordening.

Bent u van plan het reliëf te wijzigen, loswegen te verharden, hoogstammige bomen, knotwilgen of lijnvormige elementen te vellen, contacteer dan eerst de milieudienst en licht ons de juiste toedracht toe (wat - hoeveel - waar). Om een verdere achteruitgang van de natuurwaarden in onze gemeente te voorkomen zal nagenoeg steeds een compensatie of heraanplant opgelegd worden.