Inhuldiging Compostela-wandeling door Grimbergen

Wandeltraject naar Compostela in Grimbergen

'Via Brabantica’, een onderdeel van het brede netwerk aan trajecten die naar het bekende Santiago de Compostela leiden, loopt dwars door Grimbergen. Om dit onder de aandacht te brengen, liet het gemeentebestuur de gekende schelpen op het parcours aanbrengen. Het stukje Via Brabantica dat door Grimbergen loopt, schetst een wandeling van 12 km. Die wandeling werd op zondag 5 juni plechtig ingehuldigd.

De Via Brabantica is een traject van 326 km dat van Bergen op Zoom/Breda via Antwerpen en Brussel tot in het Franse Saint-Quentin reikt. Van daar gaat het verder naar Vézalay of Parijs en ten slotte richting Santiago de Compostela. De Via is een onderdeel van een ruimer netwerk doorheen Europa en loopt ook dwars door Grimbergen. Aan dit minder gekend feit wil het gemeentebestuur de nodige aandacht schenken.

Het idee kwam van een geëngageerde inwoner uit Strombeek-Bever, waarna de gemeente Grimbergen contact opnam met het Vlaams Compostelagenootschap. 

In overleg met dit genootschap werden de gekende Sint-Jacobsschelpen besteld. Binnen de gemeente kozen we 9 locaties om de schelpen te plaatsen. Ook Smaakmakers, het vroegere vtbKultuur, leverde een bijdrage door een informatief bordje te voorzien in de Heienbeekstraat tegenover de plaats waar de eerste schelp gelegd werd.

Het traject begint vlakbij de Gaston Devoswijk aan de Verbande Brug op de grens met Zemst. Het loopt verder langs de Veldkant tot het centrum van de gemeente. Via het Prinsenbos gaat het langs Potaarde richting Strombeek-Bever. De gemeente plaatste in totaal 9 schelpen op een aantal strategische plaatsen. De eerste ligt in de Grote Kerkvoetweg aan de Heienbeekstraat, de laatste aan het kruispunt tussen de Nieuwelaan en de Acacialaan. In het verleden werden al stickers langsheen het traject geplaatst. Met dit initiatief bouwen we verder op deze mooie traditie. Het precieze verloop van de Via Brabantica check je eenvoudig op de website van het Vlaams Compostelagenootschap.

Gepubliceerd op dinsdag 7 jun. 2022 om 9.09 u.