Nieuwe gemeentehuis

Een gemeentehuis klaar voor de toekomst

Het lokaal bestuur Grimbergen stelt de plannen voor van de nieuwe zijvleugel aan het gemeentehuis, de renovatie van het bestaande gemeentehuis en de bouw van nieuwe lokalen voor VBS Prinsenhof. In de nieuwe plannen wordt de oude jongensschool behouden. Indien alles vlot verloopt, starten de werken in het najaar van 2024 en zijn ze afgerond in het najaar van 2027. 

In september 2021 stelde het gemeentebestuur Grimbergen de plannen voor van een uitbreiding aan het bestaande gemeentehuis. In de nieuwe zijvleugel zouden de gemeentelijke diensten, het Sociaal Huis, de bibliotheek en de toeristische dienst gecentraliseerd worden. Die plannen werden in juli 2022 ingetrokken. Er rezen vragen over de vergunbaarheid van de zijvleugel. Daarnaast werd het duidelijk dat de Grimbergenaar de oude jongensschool in het hart draagt en die bewaard wil zien. We besloten daarom om nieuwe plannen uit te werken die rekening houden met de belangrijkste bezwaren.

Een nieuwe visie  

De voorbije periode ontwikkelde het gemeentebestuur een nieuwe visie omtrent de nieuwe zijvleugel. Het Sociaal Huis blijft op zijn vertrouwde plek in Strombeek-Bever. Ook de bibliotheek blijft in Strombeek-Bever, al verhuist die binnen enkele jaren van het Gemeenteplein naar de Sint-Amandskerk. De nieuwe zijvleugel moet dan enkel nog plaats bieden aan de gemeentelijke diensten en de toeristische dienst. Samen met de tijdelijke vereniging CIT Blaton-archipelago werden de plannen volledig hertekend waarbij de jongensschool bewaard bleef. 

Het gemeentebestuur liet een erfgoedstudie uitvoeren. Het huidig gemeentehuis met aansluitend de voormalige onderwijzerswoning en jongensschool werd in de periode 1905-1907 opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl volgens het plan van architect Henri Jacobs (1864-1935). Nadien vonden er verbouwingen en uitbreidingen plaats. Het oorspronkelijk schoolgebouw was voorzien van een overdekte galerij die nadien werd afgebroken. Er zal nu een nieuwe galerij gebouwd worden voor de bestaande voorgevel waardoor oorspronkelijke erfgoedwaarden via behoud en uitzicht gerespecteerd en hersteld zullen worden.

De oude jongensschool wordt volledig geïntegreerd in de nieuwe vleugel. Via de nieuwe ingang komen bezoekers terecht bij een professioneel onthaal en in een aangename wachtruimte. Van daaruit worden ze snel en efficiënt geholpen door de gemeentelijke diensten. Indien nodig kan men even in een aparte gespreksruimte zitten om een dossier te bespreken. De toeristische dienst komt aan de andere kant van de hoofdingang van de nieuwe zijvleugel en zal ruimer bereikbaar zijn omdat er een afzonderlijke toegang voorzien is. Zo kunnen toeristen en eigen inwoners makkelijk kennis maken met de vele toeristische troeven van Grimbergen.

Nieuwe klaslokalen 

Momenteel worden de gebouwen van de oude jongensschool nog gebruikt door het 5e en 6de leerjaar van VBS Prinsenhof. Zij maken plaats voor de nieuwe zijvleugel, maar krijgen nieuwe lokalen. De bouw van de nieuwe lokalen zit mee in het algemene ontwerp van CIT Blaton - archipelago maar de kosten (ca. 2 miljoen euro) worden gedragen door vzw Ignatius.  

De rode baksteen van het ceremoniële gedeelte van het gemeentehuis wordt helemaal doorgetrokken in het ontwerp en de buitengevels. Zo wordt het visueel een mooi aansluitend geheel.

Dit nieuwe schoolgebouw is de opportuniteit om de sterk verouderde lokalen in de oude jongensschool te vervangen door een energiezuinig en hedendaags gebouw. Hier kunnen de kinderen van Grimbergen de komende decennia op een optimale manier kwalitatief onderwijs volgen.

Aangepaste omgeving 

Bij de uitwerking van de plannen werd ook de onmiddellijke omgeving onder de loep genomen. Momenteel wordt die omgeving vooral bepaald door onaantrekkelijke parkings, zowel aan het gemeentehuis als aan de oude jongensschool. Ook op de bermen aan de Prinsenstraat wordt volop geparkeerd. Dit kan anders.  

Het gemeentebestuur wil de omgeving veel aangenamer vormgeven met meer rustplekken en meer groen. De zwakkere weggebruiker staat centraal, maar men raakt niet aan de bereikbaarheid. In het voorjaar van 2024 breiden we de bestaande zone 30 uit naar alle straten tussen de N202 (Brusselsesteenweg) en de N211 (Wolvertemsesteenweg). Een deel van deze zone wordt ook fietszone waaronder de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis.

Renovatie bestaande gemeentehuis 

Het huidige gemeentehuis is aan vernieuwing toe. Na de bouw van de nieuwe zijvleugel en klaslokalen, start men aan de renovatie. Zo worden o.a. de verwarming en de plafonds vernieuwd, komen er aanpassingen in het kader van brandveiligheid en zal er meer bruikbare ruimte zijn voor de gemeentelijke diensten. Het bestaande gemeentehuis wordt verbonden met de nieuwe zijvleugel via twee verbindingsbruggen. 

Project zal 3 jaar duren 

Het project bestaat uit verschillende onderdelen: de bouw van een nieuwe zijvleugel en nieuwe klaslokalen, de renovatie van het bestaande gemeentehuis en de heraanleg van de omgeving rond het gemeentehuis. Dit is een omvangrijk project en verloopt in verschillende fasen.  

Op 1 december 2023 dient men de omgevingsvergunningsaanvraag in die hopelijk op 1 april 2024 goedgekeurd wordt. Indien dit vlot verloopt, start de opmaak van een uitvoeringsdossier en draaiboek dat in het najaar van 2024 klaar moet zijn. Daarna start de renovatie van de oude jongensschool, de nieuwbouw en de heraanleg van de omgeving rond het gemeentehuis. Dit zal ongeveer 18 maanden duren en afgerond zijn in het voorjaar van 2026.

Na die werken kunnen de gemeentelijke diensten verhuizen van het huidige gemeentehuis naar de nieuwe zijvleugel en begint de renovatie van het bestaande gemeentehuis. Die werken starten voor de zomer van 2026 en in het najaar van 2027 zou alles moeten klaar zijn”

Aan dit grote project hangt een stevig prijskaartje van ongeveer 14,5 miljoen euro. 

Technische gegevens nieuwe zijvleugel, renovatie en heraanleg omgeving 
Opdrachtgever Lokaal bestuur Grimbergen 
Design and Build Tijdelijke vereniging CIT Blaton - archipelago 
Begeleiding Blue Strategy 
Start werken Najaar 2024 
Einde fase 1 (nieuwe zijvleugel, schoollokalen en omgeving) Voorjaar 2026 
Einde fase 2 (renovatie huidige gemeentehuis en omgeving) Najaar 2027 
  
Kostprijs renovatie huidige gemeentehuis Ca. 6,3 miljoen euro (incl. btw) 
Kostprijs nieuwbouw  Ca. 5,7 miljoen euro (incl. btw) 
Kostprijs heraanleg omgeving Ca. 800 000 euro (incl. btw) 
Erelonen en studies Ca. 1,6 miljoen euro (incl. btw) 
Totale kostprijs Ca. 14,5 miljoen euro (incl. btw)