Nieuwe vleugel gemeentehuis

Vanaf eind 2023 zullen het sociaal huis, de bibliotheek en de eerstelijnsdiensten van de gemeente gecentraliseerd zijn in een nieuw gebouw.

Het gemeentebestuur van Grimbergen blijft werken aan een optimale dienstverlening voor zijn inwoners. We wensen niet alleen het sociaal huis en de bibliotheek te vernieuwen, maar ook te zorgen dat de gemeente en het OCMW één geheel vormen. Daarom zal er een nieuw gebouw gezet worden naast het huidige gemeentehuis waarin de bibliotheek, het sociaal huis, toeristische dienst en de eerstelijnsdiensten van de gemeente gecentraliseerd worden. De nieuwbouw wordt 3.000 m² groot en zal meer dan 90 personeelsleden huisvesten.

“In januari 2020 startte het college van burgemeester en schepenen met een gunningsprocedure voor de nieuwbouw. In september van dat jaar konden we die nationaal en Europees publiceren en werden 3 firma’s weerhouden voor de gunningsfase. In april 2021 startte de onderhandeling met de voorkeursbieder om tot een ‘best and final offer’ te komen. In september wees het college de opdracht voor ‘Design and Build’ toe aan de groep die het meest aantrekkelijke concept had uitgewerkt en tegelijk ook de economisch meest voordelige offerte had uitgebracht, met name de groep Blaton – Archipelago.  De voorziene kosten bedragen 10,6 miljoen euro. Hier komen nog bijkomende kosten bij voor de renovatie van het bestaande gebouw en de omgevingsaanleg; goed voor ca. 1.600. 000 euro. Op de gemeenteraad van 23 september 2021 werd de bouw officieel goedgekeurd. Het gemeentebestuur hoopt in 2022 met de werken te starten en het gebouw in 2024 in gebruik te nemen”, aldus Chris Selleslagh, burgemeester.

Renovatie bestaande gebouw

In het bestaande gebouw blijven een 80-tal medewerkers werkzaam. Dit gebouw wordt ineens ook aangepast op vlak van brandveiligheid. Het oude en nieuwe gedeelte worden met passerelles met elkaar verbonden. Tussen beide gebouwen komt een leestuin met veel groen en zitmogelijkheden.

Bibliotheek van de toekomst

“De bibliotheek verhuist mee en krijgt een mooie prominente en lichtrijke plek aan de voorkant van de Prinsenstraat met een oppervlakte van 1000 m2, verdeeld over twee niveaus. Deze bibliotheek zal niet alleen plaats bieden aan boeken, tijdschriften en audiovisueel materiaal maar zal tevens een ontmoetingsplek worden waar jongeren en volwassenen rustig kunnen vertoeven, studeren, van gedachten wisselen met een kopje koffie, op de computer werken enz. …,” stelt schepen voor cultuur Philip Roosen.

School sluit aan

Vrije Basisschool Prinsenhof stapt ook mee in het project. Zij zullen tegelijkertijd 7 nieuwe klaslokalen bouwen. Deze bouwwerken worden gefinancierd vanuit de scholengemeenschap, maar maken wel deel uit van de globale aanbesteding.

Geïntegreerd in het historische centrum

Schepen voor omgeving Bart Laeremans vervolgt: “Om het geheel maximaal te laten aansluiten met het historische centrum zal ook de omgeving worden vernieuwd. Er zullen enkel nog parkeerplaatsen op het pleintje aan het monument zijn. Rond het gemeentehuis wordt een groene zone aangelegd waarbij naast de bestaande bomen extra bomen en groen worden aangeplant. De centrale ingang zal zich bevinden in de Prinsenstraat en de trap naar het prinsenbos zal vernieuwd worden zodat het gemeentehuis maximaal wordt verbonden met het prinsenbos. Zowel voor het uitzicht als bij de keuze van de materialen werd gekozen voor natuurlijke materialen die passen bij de andere gebouwen in het centrum.”

Duurzaamheid

De ontwerpers hebben gekozen voor een duurzaam gebouw, conform de huidige normen. Thermisch comfort, een goed isolerende gebouwschil en duurzame energieopwekkers vormen de leidraad. Zo zal er gekozen worden voor warmtepompen en zullen er 175 zonnepanelen op het dak gelegd worden. In de bibliotheek zal er vloerverwarming worden gelegd en het ganse gebouw is voorzien van klimaatplafonds, ondersteund met vraaggestuurde ventilatie. Zonnewering en voldoende daglicht zullen zorgen voor een aangenaam werkklimaat.

Gepubliceerd op vrijdag 24 sep. 2021 om 13.49 u.