Nieuwenroodsesteenweg: werken door EBN-TECH in opdracht van Fluvius vanaf 07/09/23 t.e.m. (vermoedelijk) 29/09/23

In opdracht van Fluvius dienen er werken uitgevoerd te worden in de Nieuwenroodsesteenweg, dit voor het plaatsen van laagspanningskabels. De werkput is gelegen in het voetpad en één rijstrook. 

In de Nieuwenroodsesteenweg wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u. ingesteld ter hoogte van de werfzone. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien ter hoogte van de werfzone.