Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nieuws wegeniswerken

Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) - Wegenis- en rioleringswerken

Update 03/11/2017
Brusselsesteenweg fase 2  (tussen kruispunt Lagesteenweg en kruispunt Triohofstraat) - Asfateringswerken
De wegeniswerken zijn aan hun laatste fase toegekomen. Vanaf volgende week wordt de asfaltverharding aangelegd en volgt de afwerking.
Vrijdag 3/11/2017 starten de voorbereidende werken namelijk het wegnemen van de tijdelijke inritjes in het fietspad (grijze steenslag).
Maandag 6/11/2017 worden dan de onderlaag en toplaag (rood) asfalt van het fietspad aangelegd. Gelijktijdig wordt een voegband geplaatst (die zorgt voor een waterdichte verbinding tussen boorsteen en asfalt) tegen de greppel in de rijbaan. om schade aan de werken en uw wagen te vermijden is het verboden hierover te rijden.
Dinsdag 7/11/2017 wordt de toplaag asfalt van de rijbaan geplaatst, en aansluitend op woensdag 8/11/2017 de belijning.
Dit wil zeggen dat de toegang tot uw oprit afgesloten zal zijn van vrijdag 3/11/2017 6h30 (voor de vorrbereidende werken) tot woensdag 8/11/2017. Eveneens zullen de parkeervakken in de straat niet beschikbaar zijn (omwille van het werkverkeer en de bereikbaarheid van het fietspad) vanaf maandag 7/11/2017 tot na de aanleg van de toplaag.   
Vanaf maandag 6/11/2017 is de volledige straat (incl) parkeervakken afgesloten voor alle verkeer tot na het aanbrengen van de belijning.
Gelieve uw wagen op de aangegeven tijdstippen buiten de werkzone te parkeren.
Nadien wordt onmiddelijk gestart met de laatste fase zijnde fase 3. Hiervoor wordt het kruispunt met De Merodestraat volledig afgesloten vanaf donderdag 9/11/2017. er zal op de Brusselsesteenweg geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, eveneens niet in-rijden naar de zijstraten. 
Deze planning blijft steeds weersafhankelijk.
Er zal gestreefd worden om de hinder die deze werken ongetwijfeld zullen veroorzaken tot een minimum te bepreken.

Brusselsesteenweg fase 3 (vanaf Triohofstraat kruispunt inbegrepen tot inrit parking Ter Wilgen, incl. kruispunt De Merodestraat/Speelbroek) - start der werken.
Vanaf donderdag 9/11/2017 wordt de volledige zone afgesloten voor zowel doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg als in-uitrijden verkeer naar de zijstraten (Triohofstraat/De Merodestraat-Speelbroek). Dan starten de voorbereidende werken (leveringen materialen, opbraak bestaande verharding ,..).
Vanaf 13/11/2017 wordt er gestart met de aanleg van de riolering. Hierdoor is het in de werfzone tijdelijk niet mogelijk om uw oprit te gebruiken. Gelieve dan ook uw wagen vanaf 13/11/2017 voor 6h30 buiten de werkzone te plaatsen, rekeningt houden met voldoende ruimte voor het werfverkeer.
Parking Ter Wilgen blift, buiten enkele korte periodes (aansluiting riolering, asfalteringswerkenn..) bereikbaar via de zijde van de Ring.
Nadat de riolering is aangelegd worden de huisaansluitingen voorzien en volgen de wegeniswerken.
Deze planning blijft steeds weersafhankelijk.
Er zal gestreefd worden om de hinder die deze werken ongetwijfeld zullen veroorzaken tot een minimum te bepreken.Aanleg van voetpaden op grondgebied Grimbergen

De volgende zones worden opgenomen in dienstjaar 2017

- Westvaartdijk (pare zijde tussen kanaalbrug Humbeek en de Lourdes Grot)
- Sprietmolenstraat 2 tem 22
- Haneveldlaan (pare zijde vanaf scheiding nr. 42/44 tot 80)
- Kasteelstraat 116-118
- Leeuwerikenstraat 35-47
- Oude Mechelstraat 105-107
- Temselaan 2
- Plein Humbeek SAS-kermis (parking) 

Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen

De volgende straten zijn opgenomen in dienstjaar 2017 om herasfalteert te worden:

Sint-Amandstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot kruispunt Sint-Annalaan) kruispunten niet inbegrepen, Borgtstraat (vanaf kruispunt Ter Tommendreef t.e.m. kruispunt Nieuwe Schapenweg), Nassaulaan (volledig), Platanenlaan (volledig), Vlierboomlaan (volledig), Groot-Molenveldlaan (tussen kruispunt Dressaertlaan en kruispunt Vilvoordsesteenweg) kruispunten niet inbegrepen, Arcotunnel (onder de Vilvoordsesteenweg op einde van Dressaertlaan), Pallieterlaan (volledig) pijpenkoppen niet inbegrepen, Max Havelaarlaan (volledig) pijpenkoppen niet inbegrepen, Villa Rijkendael (81 Grotewinkellaan) - toegangsweg en Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan.. 

De volgende straten zijn opgenomen in dienstjaar 2018 om herasfalteert te worden:

Prinsenstraat (vanaf Nassaulaan - kruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan), Nieuwe Schapenweg (vanaf kruispunt Borgtstraat tot Zwaluwstrrat), Zwaluwstraat (volledig), Chrysantenlaan (volledig), Dahlialaan (volledig), Pieter Pauwel Rubensstraat, Grote Heirbaan (vanaf kruispunt Beukendreef tot huisnummer 73), Kleine Mechelstraat (volledig) en de Steenstraat.

UPDATE: (19/10/2017) 
De asfalteringswerken in de Nassaulaan, de Platanenlaan, de Vlierboomlaan, Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan) en de Prinsenstraat (vanaf Nassaulaankruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan) starten op maandag 23 oktober 2017 en zullen afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 10 november 2017 duren.
De geplande herasfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte booordstenen/greppels herplaatsen, straatkolken op hoogte brengen indien nodig, profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken.
Tijdens de werkzaamheden in de Nassaulaan en de Prinsenstraat (vanaf Nassaulaan kruispunt inbegrepen tot rotonde Spaanse Lindebaan) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. De nodige omleidingwordt voorzien via de Spaanse Lindebaan en de Vilvoordsesteenweg.
Tijdens de werkzaamheden in de Vlierboomlaan, Helman de Grimberghelaan (gedeelte achter de school tot kruispunt Nassaulaan) en de Platanenlaan wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. De nodige omleidingwordt voorzien via de Sint-Servaasstraat en de Nassaulaan.
Op de plaats van de voorbereidende werken zal een parkeerverbod zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de freeswerken en de asfalteringswerken is de straat volledig niet beschikbaar.
De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.
Wij rekenen op uw begrip voor de moeilijkheden en de hinder die deze werken ongetwijfeld zulle veroorzaken.

UPDATE: (3/11/2017)   
De  asfalteringswerken in de Sint-Amandsstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot kruispunt Sint-Annalaan)starten vanaf maandag 6 november 2017 en zullen afhanklijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 17 november 2017 duren. De werken worden uitgevoerd in 3 fases.                                                   
De geplande herasfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte booordstenen/greppels herplaatsen, straatkolken en riooldeksels op hoogte brengen indien nodig, bestaande klinker klinker oversteekplaatsen voor voetgangers uitbreken en vervangen door asfalt,profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken en wegmarkeringen.
Op de plaats van de voorbereidende werken zal een parkeerverbod zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de freeswerken en de asfalteringswerken is de straat volledig niet beschikbaar.

Fase 1
Tijdens de werkzaamheden in de Sint-Amandsstraat (vanaf kruispunt Kloosterstraat tot Rijkenhoekstraat kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat en de Rijkendalstraat. 

Fase 2
Tijdens de werkzaamheden in de Sint-Amandsstraat (vanaf Rijkenhoekstraat kruispunt inbegrepen tot Bloemendallaan kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat en de Grotewinkellaan. 

Fase 3
Tijdens de werkzaamheden in dee Sint-Amandsstraat (vanaf Bloemendallaan kruispunt inbegrepen tot Sint-Annalaan kruispunt niet inbegrepen) wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. de nodige omleiding wordt voorzien via de Kasteelstraat, de Sint-Annalaan, de Bloemendallaan en de Grotewinkellaan.

De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.
Wij rekenen op uw begrip voor de moeilijkheden en de hinder die deze werken ongetwijfeld zulle veroorzaken.

UPDATE: (6/11/2017)
Wegens vertragingen heeft de firma NV Thierens André uit Dendermonde laten weten dat de asfalteringswerken in de Sint-Amandsstraat de week van 20 november 2017 starten i.p.v. maandag 6 november 2017 zoals vermeld in de bewonersbrief van de gemeente.  

UPDATE: (23/01/2018)                                                                                                                                        Werken Borgtstraat, Zwaluwstraat en Nieuwe Schapenweg                                                             Straten vanaf woensdag afgesloten voor doorgaand verkeer

Komende woensdag 24 januari starten in de Borgtstraat, de Zwaluwstraat en de Nieuwe Schapenweg in de wijk de Nieuwe Borgt in Grimbergen wegenwerken. Het wegdek in deze straten wordt geherasfalteerd. Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk en worden de nodige omleidingen voorzien.

Grimbergen -Tijdens de werkzaamheden in de Borgtstraat (vanaf Ter Tommendreef tot Nieuwe Schapenweg, kruispunt inbegrepen), de Zwaluwstraat en de Nieuwe Schapenweg wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. En wegomleiding wordt voorzien via de Wielewaallaan.

De werken starten op 24 januari en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 2 februari duren.

Op de plaats van de voorbereidende werken zal er een parkeerverbod zijn van 7 tot 18 uur. Tijdens de freeswerken en de asfalteringswerken is de straat volledig onbeschikbaar.

De werken worden uitgevoerd door aannemer NV Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Verbrande Brugsesteenweg (gedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat): Wegenis- en rioleringswerken

In functie van het goedgekeurd circulatieplan Verbrande Brug worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd in de Verbrande Brugsesteenweg (weggedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat).

Deze werken zullen aanvangen vanaf maandag 18 september 2017, zullen 50 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend) en worden uitgevoerd oor de firma SOGA nv.

Samen met de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (DWA & RWA), wordt het wegdek binnen de projectzone volledig vernieuwd.

Tijdens de werken wordt het gedeelte van de Verbrande Brugsesteenweg tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De nodige omleidingsroutes worden voorzien. De passende verkeerstekens worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van alle weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

Wij verontschuldigen ons reeds op voorhand voor eventuele ongemakken die deze werken zullen teweegbrengen, maar durven alvast op uw begrip te rekenen.

UPDATE: (25/09/2017)
Wegens vertragingen heeft de firma SOGA nv laten weten dat de werken op maandag 2 oktober 2017 starten i.p.v. maandag 18 september 2017 zoals vermeld in de bewonersbrief van de gemeente.

UPDATE: (2/10/2017)
Vanaf vandaag 2 oktober 2017 starten de voorbereidende werken: Plaatsen signalisatie, sonderingen naar nutsleidingen, werkinrichting in kader van de riolerings- en wegeniswerken in het deel Verbrande Brugsesteenweg huisnummer 38 richting kruispunt met de Humbeeksesteenweg.

Vanaf de week van 9 oktober zal de rijweg opgebroken worden voor de aanleg van de riolering startend aan huisnummer 38 richting kruispunt met de Humbeeksesteenweg. Na opbraak van de rijweg zal er minder hinder steenslag aangebracht worden zodat uw woning na de werkuren zeker bereikbaar is. Enkel tijdens de aanleg van de riolering voor uw woning zal het tijdelijk moeilijk zijn om uw woning te bereiken.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Aanleg nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg

UPDATE (19/9)
De aanleg van de nutsleidingen is ondertussen gebeurd, maar de koppelingen dienen nog te gebeuren om het nieuwe net in dienst te stellen. Deze werken staan gepland voor uitvoering in de maand oktober.
Vervolgens worden de overkoppelingen en de spanningsombouw uitgevoerd. De eindtermijn voor de overkoppelingen wordt voorzien op eind 2017/begin 2018 (onder voorbehoud).

In de periode van 24 april 2017 tot en met 7 juli 2017 zal de firma Aquaenergia, in opdracht van de nutsmaatschappijen, werken uitvoeren aan de nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd in verschillende trajecten.

Tijdens deze werken wordt de Verbrande Brugsesteenweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. 's Morgens voor en 's avonds na de werken en tijdens de weekends hebben de bewoners toegang tot hun woning.

Klik HIER voor het omleidingsplan.

Wegenis- en rioleringswerken in de Limbosbaan/Kapruin/Meerstraat (kruispunt Limbosbaan tot kruispunt Parklaan)

In het kader van het gemeentelijk project 'Limbosbaan, Kapruin en Meerstraat met aansluiting op de Gillebeek' worden de wegenis- en rioleringswerken heropgestart op dinsdag 18 april 2017 (op 12 december 2016 werd ter hoogte van het kruispunt Meerstraat/Parklaan reeds overgegaan tot uitgraving van het bufferbekken).

De werken in de Meerstraat zijn eerst aan de beurt en worden opgesplitst in drie deelfases:
- deelfase 1: Parklaan - Beemdenstraat, waarbij het kruispunt met de Parklaan open blijft;
- deelfase 2: Beemdenstraat - Rotsartlaan;
- deelfase 3: Rotsartlaan - Hof van Obbergenstraat, waarbij het kruispunt open blijft (behoudens de werkdagen voor de aansluiting, glijbekisting en asfaltering).

De omleiding voor De Lijn en het doorgaand verkeer wordt voorzien langs de Hof van Obbergenstraat, Beigemsesteenweg en Parklaan.
Als de werken uitgevoerd dienen te worden op het kruispunt Meerstraat/Hof van Obbergenstraat/Limbosbaan zal De Lijn en het doorgaand verkeer gedurende een week langs de Obbergenkouter - Beigemsesteenweg dienen te rijden. Komende van Humbeek via de Beigemsesteenweg - Hof van Obbergenstraat - Zevensterre - Obbergenkouter.

Beperkt éénrichtingsverkeer zal ingesteld worden in de Obbergenkouter tussen Zevensterre en Beigemsesteenweg, in de richting van de Beigemsesteenweg.

Tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt met de Beemdenstraat, zal de toegang tot de Beemdenstraat steeds gegarandeerd blijven door de aannemer.

Voor de aanvang van de werken in de Limbosbaan en de Kapruin zal de aannemer bijkomende briefwisseling bezorgen aan de betrokken inwoners en landbouwers met betrekking tot de toegankelijkheid tot hun woning tijdens de uitvoering van de werken.

Bij aanvang van de werken in de Limbosbaan en Kapruin zal de Meerstraat terug opengesteld zijn voor alle verkeer.

De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

De werken worden uitgevoerd door de firma DSV nv, en het project zal in totaliteit 100 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend).

Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 1
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 2
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3A
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3B

Wij verontschuldigen om reeds op voorhand voor het ongemak dat deze werken zullen teweegbrengen, maar durven alvast op uw begrip te rekenen. Samen met de aannemer doen wij ons uiterste best om de werken te organiseren met respect voor 'minder hinder' en met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid voor de betrokken bewoners en omgeving.

Wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat


Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (RWA/DWA) ter bestrijding van erosie en wateroverlast. Tegelijkertijd wordt het wegdek binnen de projectzone eveneens volledig vernieuw.
De aanvang van deze werken is gepland vanaf 14 november 2016. En de duur van de werken wordt voorzien op 165 werkdagen (weerverlet en verlofperiodes niet meegerekend).

In een eerste fase worden de wegenis- en rioleringswerken op de kruispunten Meisestraat/Grimbergsesteenweg en Poststraat/Grimbergsesteenweg opgestart. Tijdens de werkzaamheden zullen beide kruispunten afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Deze werken zullen duren tot en met 22 december 2016 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Na het kerstverlof starten de wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat.

UPDATE (23/2/2017): Planning voor de aanleg van de riolering in de Meisestraat (tussen de Grimbergsesteenweg en het kruispunt Singel/Van der Nootstraat).

Op woensdag 1 maart 2017 start de firma Heijmans Infra nv met de opbraak van de wegenis.
Vanaf woensdag 8 maart 2017 wordt de nieuwe riolering geplaatst. Na deze rioleringswerken worden de huisaansluitingen overgekoppeld.
Vanaf 27 maart 2017 wordt de nieuwe wegenis aangelegd (de planning hiervoor wordt later nog medegedeeld).
Gelieve vanaf woensdag 1 maart 2017 (vóór 6u30) uw voertuigen buiten de werfzone te plaatsen!

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

UPDATE (2/10/2017): Planning voor de aanleg van de toplaag asfalt in het gedeelte Meisestraat vanaf de Grimbergsesteenweg tot en met rotonde met Oude Mechelsestraat/De Burtinstraat.

Op woensdag 4/10/2017 wordt het wegdek gereinigd en voegband aangebracht tegen de boorstenen.
Op donderdag 5/10/2017 wordt de kleeflaag aangebracht en de toplaag asfalt geplaatst.
Op vrijdag 6/10/2017 worden de markeringen aangebracht. Vrijdag namiddag zal de rotonde terug opengesteld worden voor het verkeer.

Gelieve op 4 en 5/10/2017 uw voertuigen buiten de werfzone te stationneren vóór 6u30 !!!

Vanaf vrijdag 6/10/2017 zullen de voetpaden verder afgewerkt worden in het gedeelte Meisestraat tussen de Van Der Nootstraat en de rotonde.
Vermoedelijk op vrijdag 13/10/2017 zal dit gedeelte van de Meisestraat terug opengesteld worden voor het verkeer.

Gelieve van 6/10/2017 tot en met 13/10/2017 de voetpaden/parkeervakken vrij te houden in dit gedeelte.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
UPDATE (13/10/2017): 
De Meisestraat straat wordt vandaag 13/10/2017 opengesteld voor alle verkeer.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers.


Klik HIER voor het SIGNALISATIEPLAN fase 1 (14 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Informatievergadering 13 februari 2017 - afkoppelingswerken op perceelsniveau

Powerpointpresentatie (SWBO)

Informatieavond 1 december 2014


- Powerpointpresentatie 1 (gemeente Grimbergen)
Powerpointpresentatie 2 (afkoppelingsdeskundige)
Powerpointpresentatie 3 (pdf) (Grontmij)

Update (15/02/2017)

Project Populierendallaan Rioleringsplan 1
Project Populierendallaan Rioleringsplan 2 
Project Populierendallaan Wegenisplan 1
Project Populierendallaan Wegenisplan 2Omleidingen De Lijn

De Lijn Vlaams-Brabant wil haar reizigers zo goed mogelijk informeren over voorziene omleidingen op haar buslijnen. Hier kunt u lezen hoe u best op de hoogte blijft van de geplande omleidingen.