Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

OCMW nieuws

De superhelden van Ter Biest

Superhelden… dat zijn de 70 vrijwilligers die zich op een warme manier inzetten voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest. Ze zijn van onschatbare waarde. De week van de vrijwilliger biedt voor Ter Biest een mooi gelegenheid om zijn vrijwilligers te danken.
 
Dagelijks ondervindt Ter Biest hoe belangrijk extra aandacht voor de bewoners is. Met een aangename babbel in de cafetaria of tijdens de bibliotheekronde,  of door samen een wandelingetje maken in de buurt, … leveren onze vrijwilligers een mooie bijdrage tot het welzijn van alle bewoners. Lees meer

Een mooie ondersteuning voor bewoners met dementie

2018 greep woonzorgcentrum Ter Biest aan om extra in te zetten op het thema dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. 

“Ook in wzc Ter Biest neemt het aantal bewoners met dementie toe”, vertelt directeur Leen Van den Troost . “Het is noodzakelijk om de positieve interactie te stimuleren en CRDL biedt een mooie aanwinst in de zorg voor personen met dementie.” Lees verder


12 oktober: een speciale dag voor de onthaalouders

Onthaalouders bieden een sterke gezinsopvang in Grimbergen!

Onze dienst voor onthaalouders kan reeds 40 jaar rekenen op de positieve en geëngageerde inzet van Grimbergse onthaalouders. Ze geven kindjes een warme plek en opvang in hun gezin tijdens de werkuren van de ouders.

134 baby's en peuters konden vorig jaar in de goede handen van onze 14 onthaalouders opgevangen worden.
Lees verder
 

Feestelijke opening van het nieuwe kinderdagverblijf Heintje!

Grimbergen wil een levendige gemeente zijn waar plaats is voor jonge ouders en hun kinderen. En daar hoort betaalbare en kwalitatieve kinderopvang bij. 

Het OCMW en het gemeentebestuur hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet om nieuwe plaatsen te realiseren. En met succes. Zo waren ze de drijvende kracht bij de uitbouw van verschillende kinderdagverblijven in onze gemeente.

Heintje zorgt voor 36 nieuwe betaalbare plaatsen
Na de renovatie van het pand in de Van der Nootstraat konden we 5 oktober het mooie kinderdagverblijf Heintje officieel openen. Kind en Gezin ondersteunt dit project en voor de uitbating werken we samen met de vzw Landelijke Kinderopvang. Lees verder

Feest voor 30 jaar mantelzorg in Grimbergen

Zonder de dagdagelijkse inzet van de bijna 300 mantelzorgers zou deze 30ste verjaardag er nooit geweest zijn.

Juist door de toegewijde zorg van hun partner of kinderen kunnen in onze gemeente vele zorgbehoevende ouderen thuis blijven wonen. Wist je dat 30 jaar geleden Grimbergen een van de pioniers was om te starten met een mantelzorgtoelage?
Om de mantelzorgers nog beter te kunnen bijstaan opende het OCMW-thuiszorgpunt. Het is een eerste  aanspreekpunt voor al uw thuiszorgvragen. Lees verder

Zoveel jobs, zo dichtbij op de jobbeurs in Grimbergen

Dinsdag 25 september was Grimbergen de place to be voor werkzoekenden uit de regio. Ze konden er aankloppen bij 38 bedrijven en sociale-economieprojecten uit de regio. Volgens de VDAB-gegevens telt de regio Grimbergen-Machelen-Vilvoorde op dit moment 3.500 werkzoekenden.

Om de werkzoekenden een toegankelijke opstap te bieden organiseerden de gemeente- en OCMW-besturen van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen samen met VDAB de derde jobbeurs.
Een positieve opstap

Subsidies van Kind en Gezin voor kinderopvang in Grimbergen

Begin juli 2018 zal Kind & Gezin een oproep lanceren voor inkomenssubsidies voor nieuwe plaatsen kinderopvang of omschakeling van bestaande plaatsen
Grimbergen is 1 van de geselecteerde gemeentes.

Alle info en de aanvraagformulieren staan binnenkort op de website van Kind & Gezin.
De termijn voor het indienen van een aanvraag bij Kind & Gezin loopt tot 10/9/2018.

Advies van het lokaal bestuur
Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW Grimbergen) krijgt de opdracht van Kind & Gezin om een advies te formuleren over de ingediende aanvragen voor Grimbergen.
Het lokaal bestuur kent een score toe aan elke aanvraag op basis van vooraf bekendgemaakte criteria.
Gemeente en OCMW Grimbergen hebben 2 criteria vooropgesteld zie bijlage.
 
Opvangvoorzieningen die een aanvraag indienen bij Kind & Gezin voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen of omschakeling van bestaande plaatsen naar trap 2b, mailen uiterlijk op 5/9/2018 een kopie van hun aanvraag door naar kinderopvang@ocmw-grimbergen.be.
Het lokaal bestuur geeft, obv de criteria, advies over de aanvraag en stuurt dat advies uiterlijk op 30/9/2018 door naar Kind &Gezin.

Vragen:
Sophie Vrijdags: sophie.vrijdags@ocmw-grimbergen.be of 0474 41 59 27

Ruilkast voor schoolgerief

Stiften, geodriehoek, mappen of boeken?
Heb je nog schoolgerief dat in goede staat is en dat je niet meer gebruikt?
Breng het naar onze geefkast voor schoolmateriaal.

Gratis geven en nemen
Terug naar school. En dan start de zoektocht naar geschikt schoolmateriaal.
Grimbergen biedt de gezinnen een mooie oplossing met een ruilkast voor schoolmateriaal. Mensen die nog goed bruikbaar schoolgrief hebben, plaatsen dit in de ruilkast. Daarna kunnen ouders met hun kinderen het gepaste materiaal uitkiezen.
Waar staat de ruilkast? Lees hier verder

Uitbreidingsronde nieuwe subsidies inkomenstarief
voor bestaande en nieuwe plaatsen kinderopvang

Uitbreidingsronde Vlaamse regering in juli 2018 voor nieuwe subsidies inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen kinderopvang -erfpacht op een grond van het OCMW Grimbergen.

In juli 2018 publiceert de Vlaamse regering een uitbreidingsronde voor subsidies inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen kinderopvang. Grimbergen is in die ronde geselecteerd voor 116 plaatsen.

De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW besloot op 12/6/2018 het volgende:
Alle geïnteresseerde kandidaten die een dossier willen indienen bij Kind en Gezin in het kader van deze uitbreidingsronde, kunnen gebruik maken van de formule van erfpacht op een grond van het OCMW.

Praktische info

Samen op de fiets in wzc Ter Biest


De bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest zijn in hun nopjes.
Tijdens de maand juni kunnen ze met de duo-fiets genieten van aangename fietsritjes.

Regelmatig bewegen is belangrijk.
De dienst animatie zocht naar en leuke bewegingsactiviteit
die de bewoners ook buiten kunnen doen. En dat kan met de duo-fiets.

De 90-jarige bewoonster Louise enthousiast:
“Hiervoor mogen ze me elke dag komen halen.
We zijn in de buitenlucht, het is extra beweging en het is fijn.”
Lees meer

Opvoeden is samenspel

Deze mooie slogan van de week van de opvoeding loopt ook als een rode draad doorheen de werking van het Grimbergse Huis van het Kind.

Het Grimbergse Huis van het Kind is er voor iedereen die met opvoeden en opgroeien te maken heeft.
Er is een ruim aanbod van diensten en activiteiten zoals: de opvoedingswinkel, consultatie van Kind en Gezin, spelotheek De Puzzel en babbelbad.

Het Huis van het Kind bundelt in onze gemeente de krachten en werkt samen met vele geëngageerde partners en vrijwilligers zodat we voor elk gezin kunnen zorgen voor informatie en gepaste ondersteuning. Lees meer

Je bent welkom: Verbeytstraat 3, 1853 Grimbergen - www.grimbergen-huisvanhetkind.be

Briljant in Ter Biest

Proficiat Trinette en Maurice
Woensdag 2 mei was een heugelijke dag voor het echtpaar dhr. Maurice Vanden Brulle en mevr. Trinette Mylemans want zij kunnen terugblikken op 65 jaar huwelijk. Het echtpaar zette 2 jaar geleden de stap naar het wzc Ter Biest.

Wzc Ter Biest zorgde voor een geslaagde dag met een gezellig feest samen met de familieleden van het briljanten paar en de 73 medebewoners. Bij zo‘n feestelijke dag hoort ook een grote ijstaart.

Betaalbare kinderopvang in stijgende lijn

Grimbergen telt heel wat jonge gezinnen. Voldoende plaatsen betaalbare kinderopvang is een belangrijk aandachtpunt. 

Het OCMW en het gemeentebestuur hebben zich sterk ingezet om nieuwe plaatsen te realiseren. En met succes. De afgelopen jaren zorgden we voor de uitbouw van verschillende kinderdag-verblijven in onze gemeente. Begin september komt het nieuwe kinderdagverblijf in de Van der Nootstraat eraan, voor de opvang van 36 kindjes van 0-3 jaar. 

Hiermee anticiperen we reeds op de visie van de Vlaamse regering, want Vlaanderen beoogt tegen 2030 een kinderopvangplaats voor elk gezin dat daar nood aan heeft. Lees meer


Grimbergen zet in op betaalbare en comfortabele huurwoningen


Grimbergen startte met een uniek aanspreekpunt.
Prospector Sabien gaat in onze gemeente actief op zoek
naar eigenaars die hun woning via het sociaal verhuurkantoor willen verhuren.

Voordelen: Sanien Flamang zal geïnteresseerde eigenaars, met veel plezier, alle voordelen van het verhuren aan Webra uitleggen.
Tezamen met de vzw 3Wplus investeert Grimbergen in een extra medewerker, met als opdracht extra huurwoningen voor het sociaal verhuurkantoor aan te brengen. Lees meer

Een fantastich vrijwilligersteam

De week van de vrijwilliger van 3 – 11 maart: dan zetten we onze vrijwilligers extra in het zonnetje.

Dit jaar zoomen we in op het fantastisch vrijwilligersteam van de spelotheek en het babbelbad. Heel wat activiteiten in het Huis van het Kind zijn juist mogelijk door de inzet van vrijwilligers.
"Het contact met de ouders en de kindjes om samen naar geschikt speelgoed te zoeken is fantastisch", ervaart vrijwilligster Greet. "En met de wekelijkse babbelbad-namiddag  kunnen we anderstalige kindjes op een speelse manier aansporen om het Nederlands te oefenen", vertelt Claire.

Met 151 zijn ze, de vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten en een positieve bijdrage leveren aan tal van activiteiten bij het OCMW. Naast de spelotheek en het babbelbad zijn ook vele vrijwilligers actief bij het dienstencentrum Ter Borre en het woonzorgcentrum Ter Biest.
Meer weten

Gratis juridische hulp voor Grimbergenaren

U zoekt info en advies over een juridische probleem.
Vanaf januari 2018 kunnen de Grimbergse inwoners voor juridische eerstelijnshulp terecht in het OCMW-gebouw.

Als OCMW willen we een welzijnshuis zijn en een toegankelijk aanspreekpunt voor de Grimbergenaren. Het is goed dat onze inwoners nu ook met hun juridische vragen hier terecht kunnen.

U bent welkom elke tweede en vierde donderdag van de maand van 17.30 - 19.30 uur.
In juli en augustus zijn er geen zitdagen.

Waar: OCMW-gebouw, aanmelden aan het onthaal, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
          We vragen u wel ten laatste om 18.30 uur aan te melden.
Lees meer

Balou, de lieveling van Ter Biest

De baasjes van Balou hadden een ruimere intentie met hun viervoeter.
Ze wilden met Balou “vrijwilligerswerk” doen als knuffelhond bij bejaarden of kinderen.

Dat idee pikte ons wwoonzorgcentrum Ter Biest graag op. Elke donderdag komt Balou nu naar Ter Biest en genieten de bewoners van een fijne knuffeldag met deze schat van een hond.
Lees meer

Ter Borre zet de kerstsfeer extra in de kijker

Dienstencentrum Ter Borre fleurt de decembermaand op met enkele sfeervolle activiteiten.

- vrijdag 15 december van 16 - 21 uur: voor de 5de keer op rij pakt Ter Borre uit met een gezellige kerstmarkt in het centrum van Strombeek. De scouts zorgen voor een extra verrassing en starten hun fakkeltocht aan Ter Borre.

- 10 december: kom genieten van een uniek aperitiefconcert.

Lees meer

Dat verdient een extra dankjewel


Zondag 3 december stak het OCMW de vele spontane helpers van onze gemeente een hart onder de riem met een gezellige dankreceptie.
Want er gebeurt heel wat moois in Grimbergen!

”Deze ‘bloemenbedankkaart’ is een teken van erkentelijkheid en doet me heel veel deugd!’, vertelt Hilda die de dankkaart van haar buurvouw kreeg. Ook Freddy was blij verrast met de fleurige kaart die hij van zijn buren kreeg. Lees meer