Geen wijziging voor de rode restafvalzakken in Grimbergen

Voor Grimbergen blijven de rode zakken bestaan. Er is ook geen enkele prijswijziging voorzien voor de verschillende afvalzakken.

We krijgen meldingen binnen van inwoners die zwarte huisvuilzakken van Intradura aankopen… dit voornamelijk vanuit de Comarkt in Humbeek. De mensen werden daar jammer genoeg verkeerdelijk geïnformeerd.

Voor Grimbergen blijven de rode zakken bestaan. Ook de nieuwe aanbesteding die lopende is, voorziet in de levering van rode zakken voor de ophaling restfractie. Het bestuur heeft rekening gehouden met de nieuwe VLAREMA wetgeving zodat onze “nieuwe” zakken zullen bestaan uit recycleerbaar materiaal. Het kan dus zijn dat de inwoners in de loop van dit jaar een klein verschil zullen merken qua kleur als de nieuwe zakken in de rekken komen maar eigenlijk verandert er voor de inwoners dus niets en blijven we in Grimbergen onze eigen rest, GFT en PMD zakken verkopen.

 

Huisvuilkalender 2021

Wij krijgen ook veel meldingen binnen van verschillende inwoners dat zij geen huisvuilkalender hebben ontvangen.  Het is contractueel vastgelegd dat de afvalintercommunale Intradura  de ontwikkeling en de levering aan huis van deze huisvuilkalender dient te verzorgen. Deze kalenders werden tijdens de tweede helft van december aangeleverd. Er wordt nu met Intradura onderzocht waarom deze afvalkalender niet in alle bussen werd aangeleverd.

U kan steeds een reserve exemplaar afhalen op het gemeentehuis of u kan de afvalkalender 2021 downloaden (bij de downloads)

 

2021 01 07 Geen wijziging voor de rode restafvalzakken in Grimbergen .pdf365,8 Kb(pdf)

Gepubliceerd op donderdag 7 jan. 2021 om 15.27 u.