Noodfonds Vrije Tijd

Deze ondersteuning wilt tegemoet komen aan de noden die werden geformuleerd in de laatste bevraging van de vrijetijdsverenigingen (jeugd, sport, senioren en cultuur) door de groeimanager in april 2022.

Hierin werd aangegeven dat de verenigingen kampen met het afhaken van bestuursleden, leden en vrijwilligers.

Daarom besliste de gemeenteraad in zitting van 2 maart 2023, op aanbeveling van de 4 adviesraden om de resterende middelen uit het noodfonds te gebruiken om bestaande en nieuwe, grote en kleine initiatieven met een gemeenschapsvormend karakter te ondersteunen.

Alle erkende verenigingen kunnen een aanvraag voor ondersteuning indienen. Deze zal beoordeeld worden door de 4 adviesraden die zelf ook voor de eventuele uitbetaling zullen zorgen. 

Meer info over de werkwijze, criteria en beoordeling kan je vinden in bijvoegde nota opgesteld door de adviesraden.

Contact