Nu aanmelden, later inschrijven!

De Grimbergse basisscholen bestendigen hun inschrijvingsproces. Na een gunstige evaluatie zal er ook dit jaar een aanmeldingsperiode aan de nieuwe inschrijvingen voorafgaan. De beschikbare plaatsen worden aan de aangemelde kinderen toegewezen. Het computersysteem houdt rekening met de schoolvoorkeur van de ouders en met de afstand tussen de school en het domicilieadres van het kind. Wie kans wil maken op een plaatsje, noteert dinsdag 27 februari 2024, 9 u. in zijn of haar agenda. Vanaf dan heb je drie weken om jouw kind aan te melden.

Start aanmelding op 27 februari, 9 u.

De algemene aanmeldingsperiode voor het inschrijven van kinderen in een Grimbergse basisschool voor het schooljaar 2024-2025 start op dinsdag 27 februari 2024 om 9 u. en loopt tot en met dinsdag 19 maart 2024, 16 u. Aanmelden is enkel nodig voor kinderen die zich voor het eerst in een nieuwe school willen inschrijven. Wie al in een Grimbergse kleuter- of basisschool is ingeschreven, blijft dit automatisch tot en met het zesde leerjaar.

Alle kinderen geboren in 2022 kunnen in deze periode voor een inschrijving worden aangemeld. Dat geldt ook voor kinderen die na 2 december 2022 geboren zijn en pas op 1 september 2025 mogen instappen. Of voor kinderen die van school veranderen. Wanneer ouders deze aanmeldingsperiode laten voorbijgaan, kan het later moeilijk worden om nog een plaats in een voorkeurschool in Grimbergen te vinden.

Aanmeldingswebsite

Via de website aanmelden.grimbergen.be zet je jouw kind op de instaplijst.

Een geüpdatet overzicht van de vrije plaatsen per school en per geboortejaar/leerjaar is vanaf 27 februari beschikbaar. Ook extra informatie over het aanmeldingsproces vind je er terug.

Op 19 maart om 16 u. wordt het digitaal aanmeldingsregister onherroepelijk gesloten. Soms vraagt zo’n aanmelding wat tijd: wacht dus niet tot het laatste moment.

4 selectiecriteria

Geen onschuldige hand, wel een objectief computersysteem wijst de beschikbare plaatsen per school toe. Het baseert zich op deze 4 criteria:

  • schoolvoorkeur
  • afstand school - domicilieadres kind
  • werkadres ouders
  • toeval

Tip: geef bij het aanmelden, in rangorde van voorkeur, meerdere scholen op. Zo verhoog je jouw kans op de toewijzing van een plaats.

Resultaat op 19 april

Ten laatste op 19 april 2024 worden ouders op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanmelding. Kreeg jouw kind een plaats in een van de voorkeurscholen? Regel dan de inschrijving rechtstreeks met de school tussen 22 april, 9 u. en 13 mei, 16 u. Anders vervalt de plaats.

Wie niet aanmeldt of niet tijdig inschrijft na een succesvolle aanmelding, kan pas vanaf 23 mei bij de scholen zelf terecht. De vraag is dan natuurlijk hoeveel vrije plaatsen er nog zullen zijn.

Wat hebben we dus geleerd: nu aanmelden, later inschrijven!

Naar het secundair?

Ook voor het eerste jaar secundair onderwijs moet je vaak eerst aanmelden.

Meer info: www.grimbergen.be/inschrijven-in-grimbergse-school