Nutsmaatschappijen

De gemeente werkt samen met verschillende nutsmaatschappijen, deze staan in voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting.

Zij voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Dat kan voor enige hinder zorgen voor de omwonenden. De nutsmaatschappijen dienen de omwonenden daarom tijdig te informeren wanneer er werken zullen plaatsvinden.
 
Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, al dan niet samen met de dienst Wegen en Water, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best zelf bij de nutsmaatschappij via deze contactgegevens:

Fluvius (gas, elektriciteit en straatverlichting)

Melding gasreuk: 0800/650 65

Melding elektriciteitstoring: 078/35 35 00

Melding defecte straatverlichting: https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken/storing-straatverlichting of 0800/635 35

Bij wie moet men zijn voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring, wijziging en of verplaatsing van de teller Gas of Elektriciteit?

Bij uw netbeheerder: https://www.sibelga.be/nl/sibelga-group/wie-zijn-we of 078/35 35 34

of

Bij uw leverancier: u vindt de lijst op de website https://www.vreg.be/nl of 02/553 13 53.

Planaanvraag via https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip

Nieuw verkavelingsreglement: https://www.fluvius.be/nl/publicatie/infrax-west-verkavelingsreglement-riolering

 

De Watergroep

02/238 96 99

Klachten of lekken: klachtendienst@dewatergroep.be

Netten en aansluitingen: noord-oost.ring@dewatergroep.be

Rioolinterventies: interventie@riopact.be

Planaanvraag: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip

 

Telenet

02/238 96 99 voor niet telenetklanten of volledige nieuwe aanvragen

015/66 66 66 voor telenetklanten of schadegevallen melden zonder klantnummer

netaanleg.mechelen@telenetgroup.be

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/guide/bouwen-of-verbouwen

 

Proximus

Persoonlijke behoeften en aangelegenheden bij u thuis

Storingen en technische problemen: 0800/22 700

Informatie over producten en diensten: 0800/22 800

Informatie over de facturen en allerhande klachten: 0800/22 900

Beroepsdoeleinden

Storingen en technische problemen: 0800/22 400

Informatie over producten en diensten: 0800/22 500

Informatie over de facturen en allerhande klachten: 0800/22 600

 

 

Klachten na werken door de nutsmaatschappijen die in samenspraak met de gemeente gebeurden mag u steeds melden aan dg_wegenenwater@grimbergen.be