Nuttige telefoonnummers en links

Afval

Sluikstortsluikstort@incovo.be
Melding zwerfafvalzwerfvuil@incovo.be
Werd uw afval niet opgehaald?intradura.be/nl/is-uw-vuilniszak-blijven-staan
Glasbol vol?https://intradura.be/nl/over-intradura

Noodnummer bij storingen

Storing elektriciteit Fluvius078 35 35 00
Melden van defecte straatverlichting0800 635 35 & https://www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken/storing-straatverlichting
Storing aardgas (gasgeur):0800 65 0 65
Storing water De Watergroep02 238 96 99 & https://www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken
Defecte verkeerslichten101 & https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen
Verstopte riolen/ kolken 02 260 12 18 & wegenenwater@grimbergen.be

Lokale politie (wijkdienst/ interventie)

Melding van van een gewond/ verdwaald dier op of langs de weg melden02 272 72 72
Melding van een dood dier langs de weg meldenNeem contact op met de dienst Groen op groen@grimbergen.be of 02/260.13.54, opgelet tijdens het weekendbel je de politie op 02 272 72 72.
Verloren of gevonden voorwerpen02 272 72 72

Urgentienummers

Europees noodnummer (brandweer, ambulance)112
Antigifcentrum (24/24 u.)070 245 245
Tijdens storm/wateroverlast (niet dringend)1722

De Lijn

Lijninfo070 220 200
Contactformulierhttps://help.delijn.be/hc/nl/requests/new

Hulpverlening

Awel (hulplijn voor kinderen en jongeren)102
Child Focus116 000
Kankerlijn0800 35 445
Lumi (holebifoon) 0800 99 533
Rode Kruis105
Tele-Onthaal106
Zelfmoordlijn  1813
Dokter van Wacht (uitgezonderd Strombeek-Bever)1733 (02 262 19 91)
Tandarts van wacht0903 39 969
Wachtdienst apotheek

0903 99 000