Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt samen met het vast bureau, het OCMW (nu=sociaal huis). 

De samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is dezelfde als voor de gemeenteraad.

De vergaderingen zijn grotendeels openbaar en vinden plaats elke laatste donderdag van de maand, na de zitting van de gemeenteraad.

Samenstelling