De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 24 december (namiddag)
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december (namiddag)
dinsdag 1 januari
vrijdag 4 januari (vanaf 11 uur) (Recyclageparken en bibliotheken de hele dag gesloten)


Gewijzigde openingsuren bibliotheken. Klik HIER voor meer informatie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

De OCMW-raad

vlnr Martine De Coppel, Philippe Decrock, Bart Van Humbeeck, Trui Olbrechts (voorzitter), Roel Vansina,
Muriel Van Schel (secretaris), Tom Mensalt, Ingrid Van Grembergen, Marnix Snauwaert, Ann Selleslagh
en Gilbert Broothaers. Jean Dewit staat niet op de foto.


De OCMW-raad beheert een ruime waaier van diensten en instellingen en hun budgetten en beslist over allerlei personeelsaangelegenheden evenals over bepaalde aankopen en werken.
De OCMW-raad vergadert in principe 1 keer per maand.

OCMW-raadsleden

Voor de gemeente Grimbergen bestaat de raad uit elf leden. Aan het hoofd staat de voorzitter.

- Voorzitter Trui Olbrechts;
- Gilbert Broothaers;
- Martine De Coppel;
- Philippe Decrock;
- Jean Dewit;
- Tom Mensalt;
- Ann Selleslagh;
- Marnix Snauwaert;
- Ingrid Van Grembergen;
- Bart Van Humbeeck;
- Roel Vansina.

Spreekuren voorzitter Trui Olbrechts
na afspraak: tel. 0498 46 52 32

Welke organen helpen de raad bij deze taken?

Er is een vast bureau dat maandelijks samenkomt en er zijn verschillende bijzondere comités. Het OCMW is daarnaast ook vertegenwoordigd in verschillende organisaties en maatschappijen via gevolmachtigde afgevaardigden en bestuurders.


Beleidsprogramma OCMW

Meer weten?
Het beleidsprogramma van het OCMW Grimbergen
zit vervat in het beleidsprogramma van gemeente Grimbergen 2014-2019 bij de rubriek Samen leven.

Een kijkje in het OCMW-meerjarenplan 2014-2019