Officiële kandidaatstelling voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken in domeinen van Natuur en Bos

Om bepaalde beheerwerken in haar natuurdomeinen uit te voeren wenst het Agentschap voor Natuur en Bos niet-betalende concessies natuurbeheer af te sluiten. In dat kader zoeken ze kandidaat-beheerders.

Meer informatie over de ligging van de verschillende beheergebieden vindt u, samen met het digitaal invulformulier, op https://www.natuurenbos.be/concessies-natuurbeheer.
Het formulier zal ter beschikking blijven tot en met 01/12/2023.