Omgevingsvergunning voor een kleinhandelsactiviteit

Voor wie

Wie een permanente handelszaak wens te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of start u handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bouwproject dan moet u sinds  1 augustus 2018 in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Het toepassingsgebied en de beoordelingscriteria van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn opgenomen in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016. De procedure die moet gevolgd worden is bepaald in het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen.

Meer informatie over het aanvraagformulier kan u terugvinden op het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vervangt de vroegere socio-economische vergunning (wet van 13 augustus 2004 gewijzigd door de wet van 22 december2009).

Toepassingsgebied

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

  • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar)
  • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² netto verkoopoppervlakte

En voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

  • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²)
  • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² netto verkoopoppervlakte of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
  • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto verkoopoppervlakte.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid:

  • voeding
  • goederen voor persoonsuitrusting
  • planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • andere producten