Ondergrondse parking met buurtsupermarkt

Grimbergen wil meer ruimte geven aan de zwakke weggebruiker. Daarnaast combineert ze een ondergrondse parking met een buurtsupermarkt.

De zone 30 wordt aangepast en veel duidelijker geaccentueerd. De Lagesteenweg en de Beiaardlaan worden omgevormd tot fietsstraten. Fietsers mogen in een fietsstraat niet voorbijgestoken worden door automobilisten.

Wie toch met de wagen naar het centrum komt, zal kunnen parkeren op de vernieuwde parking aan het Prinsenbos. De parking wordt uitgebreid met twee ondergrondse parkeerlagen.

We behouden aan het gemeentehuis nog 21 van de huidige 72 parkeerplaatsen. Daarvan komen er 16 aan het nieuw aan te leggen groene parkeerplein rond het monument. Op het plein en langsheen de Prinsenstraat worden 5 plaatsen voorzien voor mensen met een beperking. Bezoekers van het gemeentehuis, de bib, het Sociaal Huis en de toeristische dienst, maar ook ouders van schoolgaande kinderen, sportievelingen en winkelbezoekers kunnen op of in de nieuwe parking terecht.

In de straten van het centrum zal een grote blauwe zone worden ingevoerd waar men 2 uren gratis kan parkeren. Voor de bewoners zullen er bewonerskaarten zijn. Kortparkeren (< 30 minuten) wordt gratis in de parking. Er komt een nieuwe, groene voetweg die leidt naar het gemeentehuis en de school.

Meer dan een ondergrondse parking

Door twee parkeerlagen ondergronds te realiseren, kunnen we een antwoord bieden op heel wat vragen en bekommernissen. We voorzien voldoende parkeerplaats voor bezoekers, zonder bovengronds extra ruimte in te nemen. Zo blijft de bovengrondse pleinfunctie maximaal behouden. Het plein zal niet alleen het open en groene karakter van de omgeving vrijwaren; het wordt ook inzetbaar voor evenementen, kermissen en jaarmarkten.

In het ondergrondse gedeelte komt een buurtwinkel met een bakkerij- en slagerijafdeling. Hierdoor moeten de bewoners van het centrum niet langer de wagen nemen voor hun dagelijkse boodschappen.