Vanaf maart 2023: onderhoud en (her)asfalteren van verschillende wegen in groot-Grimbergen

Vanaf maart 2023 worden enkele wegen die in slechte staat zijn vernieuwd. Deze locaties pakt de firma Stadsbader nv aan:

 • De Wilgenbaan (volledig); 

 • Dokter Hemerijckxlaan (volledig); 

 • Beverlindestraat (volledig); 

 • Beverstraat (volledig); 

 • Victor Soensstraat (volledig); 

 • Oude Mechelsestraat (volledig); 

 • Hoeveland (volledig); 

 • Dijkstraat (volledig); 

 • Steeneikstraat (volledig);

 • Beigemsesteenweg (t.h.v. huisnummer 204 tot kruispunt Grote Heirbaan);

 • Korenbloemstraat (kruispunt Madeliefjesstraat tot kruispunt Sleutelbloemstraat); 

 • Sleutelbloemstraat (volledig); 

 • Kruispunt Beigemsesteenweg / Meerstraat;

 • Ijsvogellaan (volledig);

 • Vruntestraat (volledig);

 • Vinkenstraat (tussen Nieuwe Schapenweg en Zilvermeeuwlaan);

 • Koolmezenstraat (volledig); 

 • Grimbergsesteenweg (huisnummer 3 - 19); 

 • Veldkantstraat (t.h.v. huisnummer 142 - 150); 

 • Hof te Beverlaan (tussen kruispunt Timmermansstraat tot huisnummer 171); 

 • Cokeriestraat (tussen kruispunt Eppegemsesteenweg en rotonde Woluwelaan);

 • Putweg (volledig); 

 • Meerstraat (vanaf huisnummer 156 tot kruispunt Parklaan); 

 • Meerstraat (vanaf huisnummer 66 t.e.m. huisnummer 3).


De werken in de Beigemsesteenweg en de Victor Soensstraat worden tijdens de paasvakantie ingepland om de impact zoveel mogelijk te beperken.


Volgende werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud:

 • affrezen toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • voorzien nieuwe toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • profileren wegdek met asfalt, waar nodig;
 • voorzien nieuwe onderlaag asfalt, waar nodig;
 • (her)aanleggen verzakte boordstenen/greppels op hoogte, waar nodig;
 • op hoogte brengen/vernieuwen straatkolken en riooldeksels, waar nodig;
 • opfrissen wegmarkeringen, waar nodig.

Werkzaamheden van deze aard brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Bewoners worden tijdig verwittigd wanneer de werkzaamheden in hun straat van start gaan. Zo kunnen zij eventueel voorzorgsmaatregelen nemen. Het (her)asfalteren van een straat duurt in het beste geval niet langer dan 1 tot 2 weken. 

Hoe wordt de straatkeuze bepaald?

Onze dienst Wegen en Water evalueert geregeld de Grimbergse straten. Dat gebeurt op eigen initiatief, maar ook aan de hand van binnengelopen meldingen van burgers. Op basis van die evaluaties wordt jaarlijks een beargumenteerd overzicht gemaakt voor het College van Burgemeester en Schepenen, waarna beslist wordt welke straten prioritair worden vernieuwd.