Ondersteuning bij vervoer

Wil u graag op bezoek bij een familielid? Moet u op doktersbezoek en kunt u door uw lichamelijke toestand het openbaar vervoer niet gebruiken? Of bent u rolstoelgebruiker? Dan kan u beroep doen op de volgende vervoersmogelijkheden: 

  • Heb u als rolstoelgebruiker een concrete vervoersvraag? Mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV) - 0800 26 990 - mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be. Deze centrale zoekt samen met u naar een gepaste oplossing. 
  • U hebt een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen? Mindermobielencentrale (MMC) - 02 269 60 06 (tijdens de werkuren). Voorwaarden: uw belastbaar inkomen ligt lager dan tweemaal het leefloon en u betaalt per persoon een lidgeld en een vergoeding per kilometer.
  • U hebt een handicap en u hebt aangepast vervoer nodig? Dienst aangepast vervoer (DAV) - 02 270 94 36 (tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur).Deze dienst zorgt voor het vervoer van personen met een handicap, hoofdzakelijk rolstoelgebruikers. De tarieven kunt u aanvragen bij de dienst. Er is ook de mogelijkheid tot mobiele assistentie en begeleiding (MABE).
  • Voor alle andere situaties… Het ziekenfonds voorziet eveneens niet-dringend medisch vervoer. Bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of bij verplaatsingen voor nierdialyse, chemobehandeling... Neem contact op met uw ziekenfonds om hun mogelijkheden te bespreken.


Interesse of nood aan meer informatie?
Neem contact op met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.