Ondersteuning mantelzorgers

Het Sociaal Huis biedt niet alleen een mantelzorgtoelage aan maar voorziet ook ondersteunende opvangmogelijkheden zoals thuiswacht, kortverblijf en dagverzorging. Daarnaast kunnen we u ook helpen met een doorverwijzing naar onze partners in de thuiszorg (zoals bijvoorbeeld gezinszorg of thuisverpleging).

Bent u een mantelzorger die zorgt voor een zorgbehoevende oudere (65+) uit Grimbergen? Neem dan contact op met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis voor meer informatie, ondersteuning en vragen over de thuiszorg.