Ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers

Bent u een mantelzorger die zorgt voor een zorgbehoevende oudere (65+) uit Grimbergen?
Neem dan contact op met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis voor meer informatie, ondersteuning en vragen over de thuiszorg.

Het Sociaal Huis biedt een mantelzorgtoelage aan maar voorziet ook ondersteunende opvangmogelijkheden zoals thuiswacht, kortverblijf en dagverzorging. Daarnaast kunnen we u ook helpen met een doorverwijzing naar onze partners in de thuiszorg (zoals bijvoorbeeld gezinszorg of thuisverpleging).