Ondersteuning via Sociaal Huis

Persoonlijk contact

Het belangrijkste aspect in de rol van maatschappelijk werker: een luisterend oor bieden. Bij het Sociaal Huis (Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen) kan je terecht zonder afspraak op maandag- en vrijdagvoormiddag, op woensdagnamiddag en donderdagavond. Wil je snel geholpen worden? Maak dan een afspraak op het nummer 02 267 15 05.

Sociaal tarief

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. Het sociaal tarief is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier
of netbeheerder. Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie 

Forfaitaire korting

De federale regering kent van november 2022 tot en met maart 2023 een forfaitaire korting toe, die door de energieleverancier automatisch op je factuur wordt verrekend. Het gaat om een korting van € 135 per maand voor gas en € 61 voor elektriciteit. Wie beide heeft, kan dus rekenen op een totale korting van € 392, als hij in aanmerking komt.

Stookoliepremie

Bijkomende steun komt er in de vorm van een grotere stookoliepremie. Die stijgt in waarde van € 225 naar € 300. Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen via https://stookoliecheque.economie.fgov.be

Verwarmingstoelage

Gezinnen die zich verwarmen met stookolie of propaan in bulk kunnen een beroep doen op de vzw Sociaal Verwarmingsfonds, een initiatief van de overheid, de sociale en petroleumsector. Het fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van wie zich in een moeilijke situatie
bevindt. Meer info: www.verwarmingsfonds.be 

Budgetbeheer en -begeleiding

De zoveelste factuur is er soms gewoon te veel aan. Kom langs en samen bekijken we hoe we je kunnen helpen.

LDC Ter Borre

Ons lokaal dienstencentrum Ter Borre is er voor alle Grimbergenaren. Je kan er terecht voor een drankje, een warme maaltijd en een babbel. Onderschat de kracht van een goed gesprek niet! Even
je zorgen met iemand kunnen delen, is heel belangrijk voor het mentaal welzijn. 
Meer infowww.grimbergen.be/terborre