En daar is het onkruid weer ...

Onze groendienst trekt alle registers open om het hardnekkige onkruid op de 5 Grimbergse begraafplaatsen te bestrijden. Sinds het verbod op pesticiden betekent dit vanzelfsprekend meer manueel werk, maar daar draaien deze kanjers hun hand niet voor om.

Roundup

Particulieren weten het al langer: in België is het verboden om onkruidverdelgers met glyfosaat te gebruiken in tuinen, op terrassen, opritten, stoepen en andere verhardingen. Glyfosaat zit onder andere in het middel Roundup. Producten met glyfosaat mogen sinds 6 oktober 2018 niet meer verkocht worden aan particulieren. Alle verpakkingen (ook lege) zijn klein gevaarlijk afval (KGA). Je kan ze afgeven in het recyclagepark.

Grootmoeders middeltjes

Let op: ook zout, azijn, bleekwater en alle andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden als je ze gebruikt om onkruid en plagen te bestrijden. Ze veroorzaken verzilting of verzuring van de bodem. Dat schaadt niet alleen het onkruid, maar ook het andere planten- en bodemleven. Geen goed alternatief dus!

Preventieve aanpak

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Ze kunnen de bodem, het water en de lucht vervuilen en maken planten en dieren ziek. Zodra die pesticiden in het milieu terechtkomen, zijn ze nog moeilijk te verwijderen. Daarom werken we in Grimbergen preventief en gebruiken we geen onkruidverdelgers om groen en verhardingen te onderhouden. Met de hark en de handschoen lukt het ook, al is dit karwei natuurlijk een pak arbeids- én tijdsintensiever. 

Regelmatig onderhoud

Praktijkvoorbeeld uit Strombeek-Bever: in de week van 11 juli maakte onze groendienst het urnenveld weer proper. Amper één week later schiet het onkruid alweer door. Een vijfkoppige ploeg houdt zich permanent bezig met het onderhoud van de begraafplaatsen. Zij doen er, per plaats, gemiddeld 4 dagen over. De ene begraafplaats vraagt vanzelfsprekend meer werk, dus pakweg elke 3 weken begint het karwei weer van voor af aan. De mensen die op de begraafplaats werken, bereiden ook de graafwerken voor begrafenissen voor.