De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Aanvraag gericht aan het college

Het vellen van hoogstammige loofbomen en knotwilgen in de gemeente Grimbergen is onderworpen aan een vergunning.

Onder hoogstammige loofbomen wordt, in de gemeente Grimbergen, verstaan: elke loofboom met een stamomtrek van ten minste 30 cm, gemeten op 1 meter hoogte boven het maaiveld, of degene die een hoogte van ten minste 7 meter heeft bereikt. Het vellen van zulke bomen en knotwilgen zonder vergunning, het derwijze snoeien dat de boom in zijn normale wasdom geremd wordt; of de vernietiging van de bomen door een ander procédé dan het vellen, wordt gesanctioneerd overeenkomstig de bepalingen van de wet, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Gemeentelijk reglement op het vellen van bomen.

Wanneer een aanvraag gericht aan het college indienen?

Enkel voor loofbomen:

de stamomtrek is groter dan 30 cm en kleiner dan 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld;

of de loofboom heeft een hoogte van 7 m bereikt;

of de loofboom heeft een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld en voldoet aan volgende punten:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;

Welke documenten hebt u nodig?

Het in te dienen dossier voor het vellen van hoogstammige loofbomen en knotwilgen in de gemeente Grimbergen dient minstens volgende documenten te omvatten:
- Aanvraag met omschrijving, plaats en gegevens aanvrager;
- Inplantingsplan met vermelding van schaal en situering boom (bomen) t.o.v. perceelsgrenzen en woning.
Document Aanvraag voor het rooien van een boom.