De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stedenbouwkundige aanvraag

Wanneer hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van bomen?

Indien voor een hoogstammige boom (een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld), niet aan alle van volgende punten wordt voldaan, voor zowel loofbomen als naaldbomen, is er een stedenbouwkundige aanvraag nodig:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;

Welke documenten hebt u nodig?

U dient een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met de documenten voor terrein aanlegwerken (volgens de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten) in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.
formulieren