Ontharding

In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan en dat maakt het heel bijzonder. Ontharden zorgt voor:

 • Een betere bodemkwaliteit. Afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag …) herstellen.
 • Aangenamere leefomgeving. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo bieden we kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de leefkwaliteit.
 • Koelere dorpskernen. Verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
 • Grotere biodiversiteit. De extra ruimte voor groen biedt kansen aan een grotere biodiversiteit.
 • Voedselproductie. Ontharden helpt de bodem te herstellen met oog op voedselproductie.
 • Betere luchtkwaliteit. Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes …) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder.
 • Minder wateroverlast. Ontharden biedt een natuurlijke bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem.

  Groepsaankoop

  Ontharden in een vingerknip. Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Om het ontharden van kleine oppervlakten, zoals opritten en voortuinen, te vergemakkelijken en om het proces goedkoper te maken, neemt Grimbergen deel aan de groepsaankoop ontharding van Haviland. Zo kunnen inwoners een beroep doen op een geselecteerde aannemer. Heb je interesse in deze groepsaankoop en/of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Laat dan hier je gegevens achter vóór vrijdag 11 augustus 2023. 


Projecten met oog op ontharding:

Contact

Dienst omgevingsbeleid

Adres
Prinsenstraat 3 , 1850 Grimbergen
Tel.
02 260 12 16
omgevingsbeleid@grimbergen.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 8 u. tot 11.30 u.
Telefonisch bereikbaar van 8 u. tot 12 u.
Alle openingsuren Dienst omgevingsbeleid