Ontwerp mobiliteitsplan gaat laatste fase in

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateert van 2015 en smeekte om een update. Sinds eind 2021 werkt de gemeente, samen met studiebureau Traject en de Grimbergenaren, een nieuw plan uit. Dat gaat nu de laatste fase in.


Even terugspoelen ...

Mobiliteit is een bezorgdheid van ons allemaal en die betrokkenheid werd begin 2022 heel duidelijk, toen jullie de burgerenquête massaal invulden. Ook in juni 2022 brachten de participatietafels rond het mobiliteitsplan veel volk op de been. De bewonersavonden werden in de verschillende deelgemeenten georganiseerd. Het deed plezier te merken dat er op zo’n constructieve manier kon worden samengewerkt.

Na de participatieavonden ging het studiebureau aan de slag met de verkregen input: bijkomend onderzoek werd uitgevoerd en voorstellen werden bijgespijkerd. Verschillende scenario’s lagen op tafel. Elk scenario dwong ons om keuzes te maken. Keuzes met voor- en nadelen en met de nodige omkaderende maatregelen. Uit de participatietafels kwamen enkele sleutelsituaties die de rest van het mobiliteitsplan sterk kunnen bepalen. Deze sleutelkwesties werden voorgelegd aan de politieke fracties, uitgebreid met enkele prominente stemmen uit de burgergesprekken.

Na de oriëntatiefase (burgerenquête) en de synthesefase (scenariovorming aan de hand van participatietafels) is nu de derde en laatste fase aangebroken. Studiebureau Traject werkte een voorkeursscenario uit. Daarin zijn de contouren van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren vastgelegd.

Toelichting tijdens infomarkten in gemeentehuis en bibliotheek

Het voorkeursscenario wordt aan onze inwoners voorgesteld tijdens de infomarkten over het mobiliteitsplan. Die zullen doorgaan in het gemeentehuis in Grimbergen en de bibliotheek in Strombeek-Bever van woensdag 25 januari 2023 tot en met woensdag 8 februari 2023. Tijdens deze twee weken kunnen de standen van de infomarkten zelfstandig bezocht worden. Voor beide locaties wordt eveneens een dag voorzien waarop bijkomende toelichting gegeven zal worden waar nodig. Hiervoor zullen het studiebureau en een politieke vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Tijdens de infomarkten zal het eveneens mogelijk zijn om nog een laatste keer bevindingen over het nieuwe mobiliteitsplan achter te laten.


GEMEENTEHUIS

Op de infomarkt in het gemeentehuis (Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen) zullen Humbeek, Beigem, Borcht en Grimbergen-centrum aan bod komen.

De infomarkt kan bezocht worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis:

  • Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. tot 12 u. en 13 u. tot 16 u.
  • Donderdag: 8 u. tot 12 u. en 13 u. tot 19 u.
  • Vrijdag: 8 u. tot 12 u.

Op woensdag 25 januari 2023 van 14 u. tot 21 u. zal het studiebureau, alsook een politieke vertegenwoordiging, aanwezig zijn en is het mogelijk om bijkomende toelichting te vragen.

BIBLIOTHEEK STROMBEEK-BEVER

In de bibliotheek (Gemeenteplein 1b, 1853 Grimbergen) zal de focus liggen op Strombeek-Bever.

De infomarkt kan bezocht worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 19 u.
  • Woensdag: 12 u. tot 19 u.

Op vrijdag 3 februari 2023 van 14 u. tot 21 u. zal het studiebureau, alsook een politieke vertegenwoordiging, aanwezig zijn en is het mogelijk om bijkomende toelichting te vragen. 

Gepubliceerd op donderdag 12 jan. 2023 om 11 u.