Oostvaartdijk wordt tot midden januari 2024 afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van huisnummer 390

Aannemer HERBOSCH - KIERE heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse Waterweg om, aangezien de hoogspanningscabine voor de bediening van de kanaalbrug Humbeek nog niet direct beschikbaar zal zijn, voorzieningen te treffen voor de bediening van de brug. Dit omvat de installatie van één grote noodstroomgenerator, twee batterijpakketten en een externe mazouttank.

De Oostvaartdijk wordt afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van nummer 390. De overige weggedeelten van de Oostvaartdijk zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Een veilige doorgang voor de fietsers en de voetgangers blijft gegarandeerd.