Op weg naar circulair bouwen

Het openbaar onderzoek over het nieuwe ontwerp-beleidsprogramma van circulair bouwen loopt vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021


De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen. Met het nieuwe ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ wil de Vlaamse bouwsector vorm geven aan zijn ambities voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuwe beleidsprogramma

  • Bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen.
  • De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden alsook op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie.
Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… werkten actief mee aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Openbaar onderzoek

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Bezwaren of opmerkingen:
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken via
- e-mail beleidsplanbouw@ovam.be
- of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website: www.ovam.be

Gepubliceerd op maandag 16 aug. 2021 om 14.01 u.