Openbaar onderzoek

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de start van het openbaar onderzoek door de gemeente bekendgemaakt. De gemeente bevestigt affiches op aanplakborden ter hoogte van de betreffende percelen. Deze worden wekelijks uitgehangen en terug opgehaald na het verstrijken van de periode van bekendmaking.

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd, kunnen INTEGRAAL en DIGITAAL geraadpleegd worden via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/ Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. ENKEL OP AFSPRAAK kan u het dossier komen inkijken.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be of per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen - Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. 

Hier vindt u een overzicht van alle dossiers die u momenteel kan inkijken.