Openbaar onderzoek nieuwe straatnamen verkaveling Kruipstraat

Geef tot en met 7 oktober 2023 je mening over het voorstel van de nieuwe straatnamen in de verkaveling Kruipstraat.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK STRAATNAAMGEVING VERKAVELING VA/833/17

De gemeenteraad besliste op 31 augustus 2023 om de benamingen "Filomeenlaan”, “Noorse Winglaan”, “Alfred Hardylaan”, “Jean Baetenburglaan”, “Vic Neeslaan” en “Kamiel D'Hooghelaan" principieel toe te kennen aan de nieuwe straten in de verkaveling VA/833/17 te Kruipstraat ZN 1850 Grimbergen.

De gemeenteraad besliste eveneens om de benamingen "Yvette Lichtfusweg”, “Ernest Betignyweg” en “Victor Fermeusweg" principieel toe te kennen aan de nieuwe voetwegen in de verkaveling VA/833/17 te Kruipstraat ZN 1850 Grimbergen.

Deze beslissing is echter nog niet definitief en dient na het openbaar onderzoek nog voor definitieve beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Het voorstel van de straatnaamgeving ligt ter inzage aan het loket Vergunningen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op afspraak).

Indien je bezwaren hebt tegen de keuze van deze benaming beschik je vanaf 8 september 2023 over een termijn van dertig dagen om jouw eventuele bezwaren schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen kenbaar te maken.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen van 8 september 2023 tot en met 7 oktober 2023 ingediend worden met vermelding van de referentie ‘Straatnaamgeving VA/833/17’:

  • aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen;
  • per mail: gemeentebestuur@grimbergen.be;
  • afgifte aan het onthaal tijdens de openingsuren.
Gepubliceerd op vrijdag 8 sep. 2023 om 9 u.